Lyssna på sidan Lyssna

Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

I december varje år delar Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse ut stipendier till ett sextiotal gymnasieelever i Jämtland. Samma sökanden kan få understöd flera läsår efter varandra fram till examen.

Stiftelsen administreras av Handelsbanken och vänder sig till gymnasieelever födda och studerande i Jämtland, minst en av föräldrarna ska även de vara födda i Jämtland. Stifelsens syfte är att underlätta för elever som bor så långt ifrån skolan att kostnader för resor och uppehälle utgör en betydande utgift.


Stipendiebeloppet är 6.000 kronor och delas ut vid skolavslutningen.


För att kunna ansöka om stipendium:

  • Ska du och en förälder vara född i Jämtland.
  • Ska du studera på en gymnasieskola i Jämtland.
  • Ska du bo så långt från skolan att kostnader för resor och uppehälle är en stor utgift.
  • Ska du vara aktiv och intresserad av dina studier.

Fakta

Ansökningsperiod

1 september till 1 november varje år. Ansökningsblanketten är bara tillgänglig under ansökningsperioden.

 

Stipendiebelopp

6.000 kronor

 

Skicka ansökan till

Handelsbanken
Box 663
831 27 Östersund

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: