Lyssna på sidan Lyssna
Trasigt glas.

Olycksfallsförsäkring

Strömsunds kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jämtland. Den gäller för alla elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, särvux och vid distansstudier.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Som olycksfall omfattas även:

  • total hälseneruptur och vridvåld mot knä samt,
  • drunkning, insektsbett, solsting, värmeslag och förfrysning. Den dag sådan skada visar sig anses då vara tidpunkten för olycksfallet.

Så här gör du vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
    Innan taxiresorna påbörjas måste du kontakta Länsförsäkringar för att de ska godkänna och bekräfta att du får resan. Därefter kan du beställa taxiresor. Lämna uppgift om adresser, skoltider med mera till taxi.
  • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid ”Intyg om utbetald reseersättning”.

Försäkring

Försäkringsnummer:
734239
Avtalstid:
1 januari–31 december 2024

Anmäl skada

Vid skador ska du kontakta kommunens försäkringsbolag.

Så här anmäler du en skada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsförsäkringar Jämtland

Box 367

831 25 Östersund

063-19 33 00

Skadejour (utanför ordinarie öppettider: 020-59 00 00

 

Mejl: info@lfz.se

 

Kommunens kontaktperson när det gäller försäkringar är Helen Löfgren-Larsson, VA- och renhållningschef.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: