Lyssna på sidan Lyssna
Trasigt glas.

Olycksfallsförsäkring

Strömsunds kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Svedea. Den gäller för alla elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux, särvux och vid distansstudier.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/ vistelsetid/skoltid.

Vad är ett olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Så här gör du vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.

Innan taxiresorna påbörjas måste du Svedea kontakta för att det ska godkänna och bekräfta att du får resan. Därefter kan du beställa taxiresor. Lämna uppgift om adresser, skoltider med mera till taxi.

Försäkring

Försäkringsnummer:
3244568
Avtalstid:
2023-01-01 till 2023-12-31

Anmäl skada

Vid skador ska du kontakta kommunens försäkringsbolag, i första hand via deras hemsida enlig länk nedan.

Så här anmäler du en skada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svedea AB

Skador företag

Box 3489

103 69 Stockholm


Mejl:

skadorforetag@svedea.se


Kommunens kontaktperson när det gäller försäkringar är Helen Löfgren-Larsson, VA- och renhållningschef.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: