Lyssna på sidan Lyssna

Studiestöd från CSN

Du som går en gymnasial utbildning kan få studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN) i form av studiehjälp eller studiemedel. Vilket studiestöd som är aktuellt för dig beror på hur gammal du är.

Studiehjälp – för dig under 20 år

Det finns olika bidrag för studier på gymnasiet. Studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg är de vanligaste bidragen. Samlingsnamnet för dem är studiehjälp. Studiehjälp kan du få till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20.

Studiebidrag

Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du som studerar på gymnasiet kan få om familjen har låga inkomster. Din familjs inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Vi räknar läsåret från den 1 juli till den 30 juni.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du ansöka om när du går på en friskola och inte kan bo hemma under dina studier. Det gäller både fristående gymnasie­skolor och fristående gymnasie­särskolor. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägget från din hemkommun.

Studiemedel – för dig över 20 år

Studiemedel har två delar. En del är bidrag, den andra är studielån. Du kan välja att ansöka om enbart bidraget, om du inte vill ta lån. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

 

Hur mycket pengar du har rätt till beror på om du studerar på heltid eller deltid, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet.

Studiehjälp eller studiemedel?

  • Studiehjälp kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Studiemedel kan du få från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

OBS! Kom ihåg att ansöka om studiemedel inför höstterminen det år du fyller 20 år.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: