Lyssna på sidan Lyssna
Hörlurar och tangentbord

Kontakt med vårdnadshavare

Det finns en kontinuerlig kontakt mellan skolan, i första hand mentorn, och hemmet. Det är viktigt att även vårdnadshavaren tar kontakt med mentorn, när det finns anledning. Mentorns uppgift är att vara en länk mellan skolan och vårdnadshavare.

År 1

Mentorn håller ett inledande lära-känna-samtal med varje elev och vårdnadshavare under höstterminen. Skolan bjuder även in samtliga vårdnadshavare till ett gemensamt möte där skolan presenterar sig och ger möjlighet till frågor och samtal.

År 1–3

Under utbildningen har mentorn ett utvecklingssamtal per termin med varje elev och så länge eleven är omyndig bjuder skolan även in vårdnadshavarna till samtalet.

Vårdnadshavare som vill ha kontakt med mentor, övriga lärare, elevvårdspersonal eller skolledning är alltid välkommen. Mentorn tar kontakt med vårdnadshavare när det är nödvändigt, till exempel vid hög frånvaro.

Kontaktuppgifter till alla mentorer

Fakta

När eleven blir myndig kallar inte skolan vårdnadshavarna till utvecklingssamtal. Då är det upp till eleven att informera om mötet.

Skola 24

Skola 24 är en tjänst där du som vårdnadshavare kan se schema, omdömen och frånvaro samt anmäla sjukfrånvaro.

Läs mer om Skola 24

Anmäl sjukfrånvaro

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: