Lyssna på sidan Lyssna

Sjukanmälan och ledighet

Du är alltid skyldig att närvara och kontinuerligt delta i de kurser som ingår i din individuella studieplan. Enligt gymnasieförordningen ska du anmäla om du är förhindrad att delta i skolarbetet.

Sjukfrånvaro

Om du under 18 år blir sjuk är det någon av dina vårdnadshavare som ska göra sjukanmälan för varje dag du är sjuk. Om du är myndig kan du göra anmälan själv. Vid upprepad sjukfrånvaro kan det bli aktuellt att uppvisa läkarintyg

Sjuk under skoldagen

Om du blir sjuk under pågående skoldag anmäler du det till din mentor. Om du inte kan få tag i din mentor anmäler du din sjukdom till skolsköterskan.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare eller myndig elev kan anmäla sjukfrånvaro via telefonsvarare eller i Skola24* via dator eller mobilapp. Sjukanmälan måste göras innan dagens första lektion för att frånvaron ska bli giltig.

*Elever och vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till Skola24 i samband med skolstarten. Kom ihåg att aktivera ditt konto!

1. Via telefon

  • Slå numret 0515-77 76 14 och knappa in elevens personnummer (tio siffror).
  • Sjukanmälan måste göras varje dag.

När registreringen är klar får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Om du lägger på luren innan du fått en bekräftelse avbryts din anmälan.


2. Via dator

Via dator kan du sjukanmäla för hel dag eller del av dag. Du kan även sjukanmäla flera dagar på en gång.

Anmäl sjukfrånvaro via Skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Via Skola24 mobilapp

Via smartphone och läsplatta kan du anmäla för hel dag eller del av dag. 

Sjukanmälan för elever med tillfälligt personnummer

Myndig elev eller vårdnadshavare gör sjukanmälan till 072-247 03 98 (tala in ett meddelande) eller i Skola24. 

Anmälan av övrig frånvaro

Övrig frånvaro som exempelvis del av dag för tandläkarbesök, rapporterar du till din mentor. Det behöver du inte göra via Skola24.

Ledighet

Gymnasieskolan som skolform är frivillig, men har du accepterat en utbildningsplats måste du delta i all undervisning. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen.


Närvaro i skolan är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av dina kunskaper. Ledighet från undervisningen ska därför endast förekomma i undantagsfall.

Starka skäl krävs för att du ska få ledigt

Om du har mycket starka skäl att vara ledig kan mentorn bevilja ledighet upp till tre dagar i följd och högst sex dagar per läsår. Längre ledighet är det rektorn som tar beslut om.


Som studerande måste du själv ta ansvar för att du på egen hand tar igen de kursavsnitt som klassen arbetar med när du är borta. Du ska i god tid, minst två veckor innan ledigheten, göra en skriftlig ledighetsansökan där det ska framgå

  • vilken tid ledigheten omfattar
  • varför du ansöker om ledighet
  • hur du ska arbeta med dina kurser under ledigheten.

Du och dina vårdnadshavare ska skriva under ledighetsansökan och du ska lämna den till din mentor.

Ledigt för resa

Ledighet för resor beviljas endast om det finns särskilda skäl av medicinsk eller familjesocial karaktär. Ledigheten måste sökas innan du har beställt och betalat resan.

Ledigt för arbete

Om du ansöker om ledighet för förvärvsarbete i slutet av terminen ska arbetsgivaren skriftligen intyga att ledigheten under skoltid är en förutsättning för att du ska få arbetet.

Uppföljning av närvaro

Din mentor går igenom närvarosituationen med dig varje vecka. Om du har varit frånvarande utan giltig anledning informerar skolan eller mentorn dina vårdnadshavare.


Vid fyra tillfällen under läsåret informerar vi dig, och dina vårdnadshavare om du är omyndig, om närvarosituationen.

Fakta

Du kan göra sjukanmälan på följande sätt:

  • Telefon: 0515-777 614.
    Har du tillfälligt personnummer ska du ringa 072-247 03 98.
  • Dator: Logga in på Skola24.
  • Mobilapp: Skola24.

Tillgång till Skola24

För att du ska kunna använda Skola24 på din dator eller mobilapp måste du ha ett användarkonto.

Det skapar du med hjälp av aktiveringskoder, som du får av skolan.


Har du inte har fått aktiveringskoderna?

Kontakta skolans expedition, 0670-161 85.

Läs mer om Skola24

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: