Lyssna på sidan Lyssna
Spegling i vatten

Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där du genomför minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser.

Utbildningen på arbetsplatsen är likvärdig med den skolförlagda utbildningenn och leder till samma yrkesexamen. Du har även möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under lärlingsutbildningen.

Att vara lärling

Lärlingsutbildningen innebär inte att du går en annan utbildning, utan enbart att du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

 • På skolan läser du de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av yrkesämnena som du behöver i ditt yrke.
 • På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen.

Vad är lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som gymnasieskolan.

 

Minst halva utbildningstiden är arbetsplatsförlagd. Det är även möjligt att läsa ytterligare kurser för att nå högskolebehörighet.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

På en lärlingsutbildning läser du följande ämnen

 • Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng (engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk).
 • Individuellt val, 200 poäng.
 • Programgemensamma ämnen, 1.600 poäng.
 • Gymnasiearbete, 100 poäng.

För att få en yrkesexamen krävs

 • 2.500 poäng varav minst 2.250 poäng godkända betyg.
 • Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk 1, engelska 5 samt matematik 1a.
 • Godkänt betyg på gymnasiearbetet.
 • Kurser som omfattar minst 400 gymnasiepoäng inom de programgemensamma ämnena.

Så här fungerar det

 • Hjalmar Strömerskolan ansvarar för hela utbildningen. Som elev studerar du på skolan några dagar i veckan och de övriga dagarna praktiserar du på en arbetsplats. De dagar du befinner dig på skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen. De dagar när du befinner dig på arbetsplatsen arbetar du med det yrkesområde du valt att utbilda dig inom. 
 • På arbetsplatsen har du som elev en handledare som leder dig i ditt arbete. För att få de bästa förutsättningar när det gäller utbildningen på arbetsplatsen samverkar skola och företag genom att lärlingskoordinator och yrkeslärare kontinuerligt kommunicerar med handledare på arbetsplatsen. Betyg sätts av lärare efter samråd med handledare. 
 • Studiebidrag betalas ut tio månader per läsår och är för närvarande 1.050 kronor per månad. Utöver detta kan du som elev vid gymnasial lärlingsutbildning söka om ytterligare 1.000 kronor per månad hos CSN.

Lärlingsutbildning erbjuds på

 • Handels- och serviceprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Visste du att...

nio av tio som går lärlingsutbildning får jobb direkt?

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: