Lyssna på sidan Lyssna

Elevstöd

Våra elever får stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Skolan erbjuder snabbt stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd när eleven riskerar att inte nå kunskapskraven. Vi erbjuder också mattestuga och engelskastuga för alla våra elever där man kan få stöd i sina kurser. Vi har även en elevcoach som ger stöttning.

Elevcoach

Elevcoachen kan hjälpa dig med att strukturera och planera arbetet under din studietid. Den hjälper dig sätta mål och hitta motivationen och samtalar för att hitta vägar att lyckas med skolarbetet. Den är även ett stöd för mentorer och lärare i samarbetet kring måluppfyllelse för våra elever och en del i elevhälsans främjande och förebyggande arbete på skolan.

Tidsbokning

Du är välkommen att kontakta elevcoachen för tidsbokning. Kontaktuppgifter finns i Kontakta oss-rutan.

Specialpedagog

Specialpedagogen hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ger dig möjligheter att utvecklas efter dina förutsättningar på den nivå du befinner dig. Han eller hon kan exempelvis hjälpa dig med läs- och skrivsvårigheter, undersöka vilka studiehjälpmedel som passar dig och hjälpa dig att planera och strukturera dina studier.

Kurator

Kurator kan ge stöd och hjälp i situationer när du behöver någon att prata med. Det kan handla om att bolla idéer och funderingar, att klargöra dina tankar och önskemål genom att vidga dina vyer och ge nya perspektiv eller hjälpa dig med information om studieekonomi.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: