Lyssna på sidan Lyssna

Tillgänglig­hets­redo­görelse

Strömsunds kommun, Hjalmar Strömerskolan, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur www.hjalmar.nu uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt under rubriken ”Innehåll som inte är tillgängligt”.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i annat format än det som finns på www.hjalmar.nu kan du kontakta oss via kontaktformuläret eller ringa 0670-161 85. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kontaktformuläret så att vi får veta att problemet finns.

Kontaktformulär

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling måste du uppge din e-postadress.

För att Hjalmar Strömerskolan ska kunna besvara ditt meddelande kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.hjalmar.nu/gdpr

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen digg.se Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt,

eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Länk till annan webbplats.

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som delvis eller helt inte är uppfyllt.

Problem vid användning för alla användare

 • Ej kontrollerat om alla funktioner är åtkomliga från tangentbordet och om markören fastnar [WCAG 2.1.1 A och WCAG 2.1.2 A].
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt. [WCAG 4.1.1 A].

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar så kallade alternativ-texter, som förklarar vad bilderna visar [WCAG 1.1.1 A].
 • För rörlig bild saknas syntolkning. [WCAG 1.2.3 A och 1.2.5 A]
 • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns inte möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Inte heller rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att de kan tolkas av en maskin. Dessutom saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner. [WCAG 2.4.1 A].
 • Vissa komponenter i användargränssnittet saknar ett namn och en roll som hjälpmedel kan komma åt. Det kan innebära att skärmläsarprogram, förstoringsprogram och punktdisplay inte presentera applikationen på ett korrekt sätt [WCAG 4.1.2 A].

Problem vid användning med nedsatt hörsel och utan hörsel

 • Vissa filmer saknar undertexter eller textbeskrivningar [WCAG 1.2.2 A].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • För dig som tabbar eller lyssnar på webbplatsen finns inte möjlighet att välja bort huvudmenyn och istället gå direkt till innehållet. Inte heller rubriker, huvudmeny, sidhuvud och sidfot är uppmärkta så att de kan tolkas av en maskin. Dessutom saknas maskinläsbar märkning för vanliga funktioner. [WCAG 2.4.1 A].
 • För dig som navigerar med tangentbord fokuseras/markeras vissa element (knappar, länkar och ikoner) inte med tillräcklig kontrast [WCAG 2.4.7 AA].
 • Vissa knappar saknar maskinläsbara etiketter. Det kan innebära en risk för att att knappar och ikoner tolkas annorlunda av röststyrda webbläsare. [WCAG 2.5.3 A].

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid inmatningsfel i formulär saknas ibland välformulerade felmeddelanden [WCAG 3.3.1 A].

Problem med pdf-dokument

 • Många pdf-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I vissa pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna eller ha felaktiga så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).

Oskäligt betungande anpassning

Strömsunds kommun åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem, men våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga och många dokument som har publicerats sedan tidigare har inte gått igenom en tillgänglighetskontroll.


Vi har påbörjat arbete med att göra e-tjänster istället för blanketter samt med att utbilda personalen i att göra tillgängliga pdf-filer.


Därför går det inte att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda alla fel.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av hjalmar.nu.

 

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

Illustration: Man i rullstol med dator, läsplatta och telefon.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 35 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: