Lyssna på sidan Lyssna

Individuella val

Alla elever i gymnasieskolan ska läsa 200 poäng individuellt val (IND). Hjalmar Strömerskolan erbjuder ett antal kurser inom olika områden. Du ska rangordna dina val som första- och andrahandsalternativ.

Utifrån de val du gör kommer skolan att organisera resurserna för nästa läsår och göra tjänstefördelningen av lärarna, därför är det viktigt att du gör ditt val i rätt tid.

Vilka kurser kan du välja?

Skolan presenterar ett antal kursalternativ. Om du har egna önskemål ska du fylla i det på valblanketten. Du har möjlighet att välja en nationell kurs som skolan har rätt att ge – det vill säga en kurs som ingår i något av de nationella program vi erbjuder.

Att tänka på inför valet

  • För att vi ska kunna starta kursen krävs att ett visst antal elever söker den.
  • Eftersom du inte kan vara säker på att få ditt förstahandsval är det viktigt att du noga tänker igenom ditt andrahandsval.
  • Omval efter kursstart kan endast beviljas om synnerliga skäl föreligger.
  • Du kan inte välja en kurs som finns på din inriktning. Kolla din individuella studieplan eller fråga din mentor om du är osäker.
  • Du kan använda det individuella valet till att komplettera och bredda din behörighet till högre studier så läs igenom högskolans behörighetskrav.
    Om du går ett yrkesprogram och vill läsa in både grundläggande behörighet och kurser för särskild behörighet bör du väljea kursen som ger särskild behörighet som individuellt val och kursen för grundläggande behörighet som utökad kurs.

Om du vill ansöka om att läsa en kurs som utökad ska ta kontakt med din mentor eller studie- och yrkesvägledare.

 

Lycka till med ditt val!

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: