Lyssna på sidan Lyssna

Elevinflytande

Skolan blir bättre om alla engagerar sig i dess utveckling. Om du är aktiv i skolan, har du säkert nytta av det senare i livet, eftersom du då har lärt dig att få din röst hörd, argumentera och föra fram dina rättigheter.

Du har följande formella möjligheter att påverka beslut och utveckla vår skola:

Elevskyddsombud

Varje program och klass utser ett elevskyddsombud och en elevrådsrepresentat med ersättare som ska medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan.

Klassråd

För varje klass i gymnasieskolan finns det ett klassråd. Klassrådet består av samtliga elever i klassen och deras mentor. Mötestiderna är schemalagda på mentorstiden. Klassrådet ska behandla frågor som är av gemensamt intresse för klassens elever. Till exempel

  • elevernas arbetssituation, exempelvis genomgång av redovisningsschema för att undvika anhopningar för eleverna
  • klassens schema
  • val av representanter till elevråd och val av elevskyddsombud
  • frågor som aktualiserats av elevrådet, skolkonferensen och elevskyddsombuden
  • arbetsklimatet i klassen – förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Elevråd

På skolan finns ett elevråd som kan lyfta och driva frågor som är viktiga för alla elever på skolan. Varje klass väljer en ordinarie och en ersättare till elevrådet. Dessa personer väljer sedan en styrelse på ett år.


Exempel på frågor som elevrådet arbetar med att

  • besluta om sådant som rör eleverna
  • vara en länk mellan elever och lärare/skolans ledning
  • diskutera frågor som klasserna tagit upp
  • arrangera temadagar och andra aktiviteter på skolan
  • jobba för en bättre skola.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: