Lyssna på sidan Lyssna

Dagliga elevresor

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar, rätt till fria dagliga resor mellan hem och skola, så kallade elevresor. Elevresor är gymnasieelevers dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola och ges i form av ett elevkort eller i vissa fall av kontantbidrag.

Ansök om daglig elevresa

Strömsunds kommun har ett system för skolskjutsar och dagliga elevresor som innebär att du måste ansöka varje år för att få fria elevresor. Det gör du via vår e-tjänst, där du också får besked om din resa är beviljad eller ej.

  • Är du över 18 år gör du din ansökan själv.
  • Är du under 18 år måste din vårdnadshavare göra ansökan.

Sista ansökningsdag

Elever i årskurs 2 och 3: Sista ansökningsdag är 30 april 2024.

Elever som ska börja årskurs 1: Sista ansökningsdag är 1 augusti 2024.

E-tjänst: Ansökan om dagliga elevresor, läsåret 24/25 (gymnasieskolan) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du av någon anledning inte kan ansöka via e-tjänsten kan du vända dig till skolexpeditionen för hjälp.

1. Elevkort

Om du har tillgång till kollektivtrafik för dina dagliga resor till skolan får du ett elevkort. Du har rätt till elevkort om du

  • är under 20 år
  • är heltidsstuderande och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • går en utbildning som är minst åtta veckor
  • har dagliga resor till och från skolan
  • inte har inackorderingstillägg
  • har längre skolväg än sex kilometer.

Du kan kontrollera avståndet mellan skola och bostad på eniro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Elevkort och kontantersättning

Om avståndet mellan din bostad och närmaste busshållplats är mer än sex kilometer och det inte finns plustrafik, kan du även få kontantersättning för din anslutningsresa. Det under förutsättning att du har angett i ansökan att du har mer än sex kilometer till närmaste busshållplats.

Hämta ditt elevkort första skoldagen

  • Du som är elev på Hjalmar Strömerskolan hämtar ditt elevkort på skolans expedition första skoldagen mot en depositionsavgift på 200 kronor. Avgiften får du tillbaka när du slutar skolan, om du lämnar tillbaka kortet felfritt.
  • Du som studerar i annan kommun får elevkortet hemskickat.

Giltighetstid

Elevkortet är personligt och gäller hela skoltiden (tre år). Kortet gäller inte under jullov och sommarlov.

Har du förlorat ditt elevkort?

Om du förlorar ditt elevkort ska du anmäla det till skolans expedition. Vi ser då till att spärra ditt kort för obehöriga användare och beställer samtidigt ett nytt. Vi lämnar ut det nya elevkortet mot att du betalar en depositionsavgift på 200 kronor.

3. Kontantersättning enskilt färdsätt

Om det inte finns någon busslinje till skolan kan du få kontantersättning för dina resor. Beloppets storlek är beroende av skolvägens längd, som måste vara minst sex kilometer.

Studieavbrott eller missbruk

Om du avbryter studierna, får inackorderingsstöd eller på annat sätt ändrar förutsättningarna är du inte längre berättigad till busskort. Då måste du omedelbart lämna tillbaka ditt elevkort till skolans expedition.


Har du ett elevkort som du inte är berättigad till, blir du återbetalningsskyldig. Du ska även betala tillbaka den kontantersättning som du fått under den tid som du inte hade rätt till det.

Skolskjuts

Fakta

Länstrafiken ansvarar för trafikplaneringen av skolans elevresor. Elev eller vårdnadshavare får besked (beviljad eller avslag) via kommunens e-tjänst.


Sista ansökningsdag

Årskurs 1: 1 augusti.

Årskurs 2 och 3: 30 april.

Du gör ansökan via e-tjänst.

Rött kort med texten Z Länstrafiken.

Så här ser Elevkortet ut. Ta väl hand om det, det kostar 200 kr om du behöver ett nytt.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: