Lyssna på sidan Lyssna

Betygssättning

Betygsskalan har fem godkända steg – A, B, C, D och E – och ett underkänt steg – F. Om lärare saknar underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av att eleven har varit frånvarande ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. För betyget A, C eller E krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.

Betygsstegen B och D

Det finns inga preciserade kunskapskrav för betygen B och D. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.*

* 6 kap. 2 § skolförordningen, 8 kap. 2 § gymnasieförordningen och 4 kap. 9 § förordningen om vuxenutbildning.

F och streck

Om det inte finns underlag för att bedöma en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (–) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.

 

Om läraren däremot har underlag för att bedöma elevens kunskaper, men kunskaperna inte räcker för ett godkänt betyg, ska läraren sätta betyget F. Skillnaden mellan streck och F är alltså att streck inte är ett betyg.

Fakta

Betyget F används inte i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller i särskild utbildning för vuxna. I grundsärskolan används inte heller streck.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: