Lyssna på sidan Lyssna
Ros.

Förslag, beröm och klagomål

Vår målsättning är att Hjalmar Strömerskolans verksamhet ska ha god kvalitet och gott bemötande. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska få veta vad du tycker och för att vi ska kunna rätta till brister.

Hjälp oss att bli bättre

Vår målsättning är att Hjalmar Strömerskolans verksamhet ska ha god kvalitet och gott bemötande. Dina synpunkter och din hjälp är viktig för att vi ska få veta vad du tycker och för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet. Vi vill därför gärna att du delar med dig av dina synpunkter, både positiva och negativa.

Du kan lämna ditt förslag, beröm eller klagomål via webbformulär, blankett, mejl, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök.

 1. I första hand ska du kontakta den som ärendet berör

Om du har förslag, beröm och klagomål som du vill framföra ska du i första hand vända dig till den som är närmast berörd i verksamheten, det kan vara en lärare, mentor, coach eller annan personal på skolan. Det ska du göra så snart som möjligt efter att anledningen till förslaget, beröm och/eller klagomål har uppstått.

 1. I andra hand ska du kontakta rektor

Om du tycker att du inte fått hjälp eller svar, eller att åtgärder inte har vidtagits efter din kontakt i steg 1 ska du lämna synpunkter till skolans rektor. Om dina synpunkter eller klagomål gäller verksamheten i stort på skolan ska du också vända dig till rektor. Det gör du lättast genom att fylla i webbformuläret nedan.

Om du hellre vill använda en pappersblankett kan du skriva ut den här bredvid.

 1. Kontakta huvudman vid Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Om du fortfarande tycker att du inte fått hjälp eller svar, eller att åtgärder inte har vidtagits efter din kontakt i steg 2 kan du lämna in synpunkter till huvudmannen vid Framtids- och utvecklingsförvaltningen. Det gör du lättast genom att fylla i webbformuläret nedan.

Om du hellre vill använda en pappersblankett kan du skriva ut den här bredvid.

Fyll i vårt webbformulär

Mina synpunkter
Synpunkter riktas till:
Mina synpunkter



Jag är: * (obligatorisk)
Jag är:




Den som berörs av händelsen är * (obligatorisk)
Den som berörs av händelsen är




Om du önskar ett personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter
Om du önskar ett personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter








Vilken verksamhet har du synpunkter på? * (obligatorisk)
Vilken verksamhet har du synpunkter på?






Mina synpunkter rör * (obligatorisk)
Du kan välja flera alternativ.
Mina synpunkter rör









Hantering av ärende

Vårt mål är att kunna tillmötesgå synpunkter omgående. Vår målsättning är att inom två veckor ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat synpunkten, under förutsättning att anmälaren lämnat kontaktuppgifter.

Efter att du har lämnat feedback startar vår utredning och du kommer löpande få information om ärendets gång. Du kommer få information om:

 • Vem som är ansvarig för ärendet
 • Om åtgärd kommer att genomföras och i så fall hur
 • Att åtgärd är genomförd

Du har också möjlighet att lämna ytterligare synpunkter löpande och efter att åtgärd är genomförd.

 

Allmän handling

Synpunkter som registreras blir en allmän handling och omfattas av offentlighetsprincipen.

Så här lämnar du synpunkter

 • Genom webbformuläret direkt här på sidan.
 • Muntligt till berörd personal eller rektor.
 • Ring in dina synpunkter till rektor Heidi Sundelin 0670-161 81. Synpunkterna noteras då på en blankett.
 • Fyll i vår blankett. Du kan även hämta blanketten på skolans expedition.

Hämta blankett Pdf, 619 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten kan du lämna på följande sätt

 • Till personal i verksamheten
 • Lämna in på expeditionen på Hjalmar Strömerskolan
 • Skicka till: Hjalmar Strömerskolan, Box 520, 833 24 Strömsund

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: