Lyssna på sidan Lyssna

Elevhälsa

På Hjalmar Strömerskolan har vi ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt IM-koordinator. Teamet arbetar gemensamt med förebyggande insatser och utifrån specifika behov på skolan. Alla insatser från teamet har fokus på elevens förutsättningar för att på bästa sätt lyckas i sina studier. Ta gärna kontakt med oss!

Utbildningsledare för Introduktionsprogrammen

Utbildningsledaren ansvarar för att skriva in och följa upp på våra introduktionsprogram.

  • Utbildningsledare för Introduktionsprogrammen är Katarina Bergström Johansson, 0670-169 32

Kurator

Kuratorn kan ge stöd och hjälp i situationer när du behöver någon att prata med. Det kan handla om att bolla idéer och funderingar, att klargöra dina tankar och önskemål genom att vidga dina vyer och ge nya perspektiv eller hjälpa dig med information om studieekonomi.

  • Skolkurator är Therese Ljung, 0670-161 84

Skolsköterska

Skolsköterskan hjälper dig som behöver med information om hälsa och ohälsa, du kan få stöd och hjälp vid fysiska problem och när du behöver någon medicinskt kunnig person att prata med. Du kan även bolla idéer och funderingar.

  • Skolsköterskan heter Anna Molin, 0670-161 90

Öppen mottagning hos skolsköterskan

Måndag, tisdag och torsdag klockan 8.00–12.00. Övrig tid är för akuta och bokade besök.

Boka tid

Vill du boka en tid, hör av dig via mejl eller telefon.

Specialpedagog

Specialpedagogen hjälper och uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ger dig möjligheter att utvecklas efter dina förutsättningar på den nivå du befinner dig. Hon kan exempelvis hjälpa dig med läs- och skrivsvårigheter, undersöka vilka studiehjälpmedel som passar dig och hjälpa dig att planera och strukturera dina studier.

  • Vår specialpedagog är Katarina Hansson, 0670-169 30

Studie- och yrkesvägledare

Våra studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med information om studier och arbetsliv, studieplanering och val av kurser till exempel. Hit kan du komma för att bolla idéer och få hjälp att klargöra dina tankar och önskemål.

  • Gymnasiet – Ulrika Hammar, 0670-169 44
  • IM-programmen – Katarina Bergström Johansson, 0670-169 32
  • Vuxenutbildningen – Lisa Sjölin, 0670-161 65

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: