Lyssna på sidan Lyssna

Rutiner för utredning om särskilt stöd

Här beskriver vi våra rutiner när elever riskerar att inte nå målen i kurser som ingår i den individuella studieplanen eller när elever är i behov av särskilt stöd.

 

Åtgärd

Ansvarig

1. Så snart det står klart att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i en kurs ska läraren informera eleven om det.

Undervisande lärare

 

2. Undervisande lärare ska omgående kontakta elevens mentor.

Undervisande lärare

3. Specialpedagogen ska dokumentera händelsen på blanketten ”Utredning om behov av särskilt stöd”. Mentorn ska prata med eleven och informera ansvarig skolledare. Samtalen blir underlag i utredningen.

Specialpedagogen

 

 

4. Ansvarig skolledare beslutar om utredning av särskilt stöd. Han eller hon delger mentorn sitt beslut.

Ansvarig skolledare

 

5. Specialpedagogen ska inleda en utredning som ska synliggöra elevens totala studiesituation. Vid behov ska elevens samtliga lärare lämna aktuell information om studieresultaten i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan för tillfället. Specialpedagogen ska informera eleven, och eventuellt förälder eller vårdnadshavare, om utredningen.

 

Specialpedagogen ska meddela den sammankallande inom skolans elevhälsa (kuratorn), han eller hon kallar sedan till stödkonferens. Inför stödkonferensen ska specialpedagogen ge ansvarig skolledare en kopia av utredningen, den ligger till grund för beslut om särskilt stöd.

Specialpedagogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stödkonferensen äger rum. Där deltar elev, eventuellt förälder eller vårdnadshavare, mentor, elevhälsa och ansvarig skolledare.

 

Det är ansvarig skolledare som, i samråd med berörda, beslutar om skolan ska sätta in särskilt stöd. Stödåtgärderna dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

  • Alternativ A: Beslut om att skolan ska utarbeta ett åtgärdsprogram.
  • Alternativ B: Beslut om att skolan inte ska utarbeta ett åtgärdsprogram.

Ansvarig skolledare

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Om alternativ A: Beslut om att skolan ska utarbeta åtgärdsprogram:

  • Specialpedagogen sammanställer de stödåtgärder som undervisande lärare utarbetar för eleven i aktuella kurser på blanketten ”Åtgärdsprogram” .
  • Specialpedagogen ser till att eleven, och eventuellt förälder eller vårdnadshavare, blir kontinuerligt informerade. Berörda parter kommer överens om tidsplan med tidpunkt för första uppföljning av åtgärdsprogrammet.
  • Till blanketten ”Åtgärdsprogram” läggs också blanketten ”Utredning om behov av särskilt stöd” med.

Specialpedagogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8. Om alternativ B: Beslut om att skolan inte ska utarbeta ett åtgärdsprogram:

  • Ansvarig skolledare bedömer utifrån utredningen att det inte finns något behov av särskilt stöd. Han eller hon avslutar blanketten ”Utredning om behov av särskilt stöd”.

Specialpedagogen

 

 

 

 


9. Originaldokument som avser ”Utredning om behov av särskilt stöd” samt ”Åtgärdsprogram” förvaras på skolans expedition. Skolan kan lämna ut kopia till eleven, och eventuellt till förälder eller vårdnadshavare.

Specialpedagogen

 

 

 

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: