Lyssna på sidan Lyssna
Elevdator.

Lån av elevdatorer

Hjalmar Strömerskolan vill ge alla sina gymnasielever likvärdiga förutsättningar. Därför erbjuder vi dig att låna en dator som du kan använda i dina studier under tiden du går på gymnasiet. För att få ut din dator måste både eleven och vårdnads­havaren skriva under ett avtal.

När du får din dator är den utrustad med de program som du behöver för ditt skolarbete, även åtkomst till skolans nätverk och skrivare.

 

Du är lokal administratör på din dator och kan själv installera programvaror. Därmed är du ansvarig för att bara installera programvaror med giltiga licenser. Du får inte kopiera den programvara som finns på datorn och installera på andra datorer, om inte skolan har gett tillstånd till det.

 • Avtalet gäller under hela utbildningsperioden.
 • Eleven ska återlämna datorn när eleven gör studieuppehåll, avslutar eller avbryter sina studier.
 • Efter fullgjord utbildning får du erbjudande att köpa ursprungsdatorn för ringa värde och innan försäljning återställer vi datorn till fabriksinställning. Om datorn är utbytt under studietiden kan priset komma att förändras.

Så här kvitterar du ut din dator

För att kvittera ut dator måste

 • du och din vårdnadshavare läsa igenom och skriva under ”Låneavtal för bärbar dator”
 • du ta med påskrivet avtal och lämna det till din mentor.

Praktiska regler

Tänk på att du ansvarar för den utlämnade datorn med tillbehör under hela låneperioden. Det innebär att du

 • ska använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte skadas, förstörs eller försvinner
 • ansvarar för att förvara din dator på ett betryggande sätt, eftersom den är en stöldbegärlig egendom
 • ska återlämna din lånedator med tillbehör i fullgott skick vid låneperiodens slut
 • inte får låna ut din utrustning till någon annan
 • ansvarar själv för att säkerhetskopiera de filer som du sparat på datorn, ta för vana att spara på skolans server eller på Drive i GAFE.

Etiska regler

Det är inte är tillåtet att via datorn

 • befatta sig med rasistiskt eller pornografiskt material
 • använda IT-resurser för att kränka eller förtala någon
 • otillbörligt ladda ner och/eller använda sig av datorprogram, bilder, musik, text eller något annat material som har upphovsrättsligt skydd.

Allvarliga brott mot reglerna kan leda till en polisanmälan.

 

Om du inte följer de praktiska och etiska reglerna eller om du under lektionstid använder datorn till saker som uppenbarligen inte tillhör skolarbetet, har skolan rätt att begränsa din tillgång till datorn.

Felanmälan

Om din dator eller något tillbehör inte fungerar som den ska, skadas eller försvinner är du skyldig att omgående anmäla det till skolan. Alla reparationer ska göras eller förmedlas av skolan. 

 • Om datorn inte startar, eller om skärm, tangentbord, mus, laddare inte fungerar är det ett garantiärende. Datorerna har tre års garanti.
 • Om datorn är stulen, försvunnen, vätskeskadad eller har annan fysisk skada så är det ett försäkringsärende.

Fakta

 • Avtalet gäller under hela utbildningsperioden.
 • Du måste återlämna datorn om du gör studieuppehåll, avslutar eller avbryter dina studier.
 • Efter utbildningen får du erbjudande att köpa ursprungsdatorn för ringa värde. Innan försäljning återställer skolan datorn till fabriksinställning. Om datorn är utbytt under studietiden kan priset komma att förändras.

Är din dator stulen?

 

Gör då så här:

 • Kontakta skolans it-avdelning för att få serienummer till din dator.
 • Gör en polisanmälan – Besök polisstationen eller gör en anmälan via webben

Gör polisanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

IT-avdelningen, Myrgatan 4
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: