Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Hjalmar Strömerskolan tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Så här arbetar Hjalmar Strömerskolan under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin vill vi informera dig om hur Hjalmar Strömerskolan hanterar situationen och vilka åtgärder vi beslutat om för att öka tryggheten i vår verksamhet.

Hjalmar Strömerskolan är öppen som vanligt och huvudregeln är att undervisningen ska ske i skolan.

Distansundervisning

Vi tillåter distansundervisning om

 • lärare eller elev tillhör riskgrupp
 • lärare eller elev visar symtom men kan jobba hemifrån.

I dagsläget kan skolan inte erbjuda möjlighet att delta i lektioner på distans samtidigt som den övriga klassen. Istället får elever som är sjuka tillgång till allt material som behövs för studierna och uppmanas att ha kontakt med undervisande lärare vid behov.

Stanna hemma vid symtom på förkylning

Elever och personal som känner symtom på förkylning ska hålla sig hemma, det gäller även lättare symtom.

Symtom = stanna hemma!

 • Halsont.
 • Snuva.
 • Illamående och huvudvärk.
 • Feber.
 • Hosta.
 • Svårigheter att andas.
 • muskel- och ledvärk.

Du ska vara symtomfri i två dagar innan du kommer tillbaka

När du blivit frisk igen ska du stanna hemma i två symtomfria dagar innan du kommer tillbaka till skolan igen, det gäller både elever och personal.


Folkhälsomyndigheten anger elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Rutiner om elev har symtom eller konstaterad covid-19

Regionen råder alla med symtom på förkylning att boka tid för prov i deras provtagningsbussar. Bokning sker via webbplatsen 1177.se.


Om du tagit prov är det viktigt att du stannar hemma tills du fått provsvaret. Är provsvaret positivt ska du stanna hemma och följa de restriktioner du får via sjukvården. Är provsvaret negativt är du välkommen tillbaka efter två symtomfria dagar.

Nya restriktioner för personer som bor i samma hushåll som en covid-smittad

Uppdaterad 9 oktober 2020

För att bromsa den nu ökande smittspridningen av covid-19 inför Smittskydd Jämtland Härjedalen särskilda förhållningsregler som Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare tagit fram.

Vad innebär restriktionerna?

Restriktionerna innebär att du som bor i samma hushåll som en covid-19-smittad ska stanna hemma från gymnasieskolan så länge att det går att avgöra om du blivit smittad eller inte, så kallad hemisolering. Restriktionerna gäller oavsett om du har symtom eller inte. Du som behöver följa reglerna om hemisolering kommer få besked om det via vården.

Rutiner om någon i samma hushåll har symtom

Har någon i din familj bokat tid och väntar på provtagning är det skolans önskan att du stannar hemma även då. Testa dig och invänta ett negativt provsvar innan du kommer tillbaka till skolan.

Om elev eller personal blir sjuk under skoldagen

Den som får symtom på förkylning under dagen ska så snart som möjligt gå hem. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Tillsammans kan vi minska trängseln i våra lokaler

Hjalmar Strömerskolan består av sex olika skolbyggnader, det gör att elever och personal sprids på flera platser under skoldagen. För att minska risken för spridning av covid-19 i skolan är det viktigt att vi undviker trängsel i våra lokaler.


Inför höstterminen har vi gjort följande.

 • Ökat avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen så långt det är möjligt.
 • Bett eleverna att så långt det är möjligt vara utomhus under rasterna.
 • Påmint eleverna om att hålla fysiskt avstånd till varandra.
 • Skolan ska avstå från aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan och föräldramöten i stor grupp.
 • Satt upp informationsmaterial i lokalerna för att påminna oss om att följa gällande råd.
 • Skolsköterskan ska besöka klasserna för att informera.
 • Skolsköterskan ska tillsammans med övrig personal bevaka att alla följer myndigheternas råd.

I samband med lunch vet vi att det normalt brukar uppstå trängsel. För att förebygga det så långt som möjligt har vi markerat avstånd på golvet i kön in till matsalen.


Vid schemaläggningen har skolan strävat efter att så få elever som möjligt har rast samtidigt.

En god hygien minskar också risken för smittspridning

För att minska risken för spridning av covid-19 i våra lokaler gör vi följande

 • städar minst en gång som dagen, framförallt toaletter och ytor som många vidrör – exempelvis bord, dörrhandtag och räcken
 • erbjuder möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar
 • placerar ut handsprit på lämpliga platser i lokalerna för att förbättra möjligheten till handhygien ytterligare
 • har tillgång till handsprit i samtliga klassrum så att både elever och personal kan rengöra händerna både när man kommer till klassrummet och innan man lämnar lokalen.

Skolskjutsar – det här gäller

Länstrafiken informerar följande gällande skolskjutsar:

 • Håll dig uppdaterad om skolskjutsarna på Länstrafikens webbplats.
 • Länstrafikens regionala riktlinje för att undvika trängsel säger att det ska vara max en person per sittplats och att stående passagerare ska undvikas i möjligaste mån.
 • Det är viktigt att resenärerna tar eget ansvar och följer föreskrifter och allmänna råd kring att hålla avstånd och att enbart resa när man är helt frisk.

Mer information om corona på Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På kommunens sida om coronaviruset finns samlad information och länkar till myndigheternas information.

www.stromsund.se/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk på att

 • stanna hemma vid minsta symtom och boka tid för provtagning via 1177.se
 • hålla avstånd
 • tvätta händerna
 • vara ute under raster
 • undvika ökad risk för smitta genom att avstå större sociala tillställningar som exempelvis studentfester.

Din insats kan rädda liv. Minska smittspridningen – det är ditt ansvar!

Rena händer sprider inte smitta!

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Utnyttja också möjligheten att använda handsprit.

 

Sprita alltid händerna

 • innan du går på lektion
 • när lektionen är slut.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: 9 oktober 2020