Webbplatsen använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Google translate

X

Översätt sida

Använd Google Translate för att översätta webbplatsen. Hjalmar Strömerskolan tar inget ansvar för att översättningen blir korrekt.


Lyssna på sidan Lyssna

Så här arbetar Hjalmar Strömerskolan under coronapandemin

Med anledning av coronapandemin vill vi informera dig om hur Hjalmar Strömerskolan hanterar situationen och vilka åtgärder vi beslutat om för att öka tryggheten i vår verksamhet. Reglerna gäller för alla som vistas i skolans lokaler. Tillsammans kan vi minska smittspridningen.

Delvis undervisning på distans tills vidare

Hjalmar Strömerskolan arbetar utifrån de rekommendationer som ges och har regelbunden kontakt med Smittskyddet.


Håll dig uppdaterad om vad som gäller för din årskurs/klass.

Information om distansundervisning

Då ska du stanna hemma

Vid minsta symtom på förkylning samt vid bekräftad covid-19

Alla som känner symtom på förkylning ska hålla sig hemma, det gäller även milda symtom. Boka tid för prov via webbplatsen 1177.se.


Stanna alltid hemma tills du fått provsvar!

Är det positivt ska du stanna hemma och följa de restriktioner du får via sjukvården.

Det är skolans önskan att du omedelbart meddelar din mentor och/eller rektor om du har smittats av covid-19.

Om någon du bor med har covid-19

Du ska stanna hemma i minst sju dagar om någon du bor med har covid-19, även om du själv är symtomfri. Det är skolans önskan att du stannar hemma redan från den dag den du bor med bokar sitt prov.


Får du symtom under denna period ska du ta prov och stanna hemma tills du får provsvar, även om den totala tiden som du då behöver vara hemma överstiger sju dagar. Även om du inte får symtom bör du göra ett test.


Du som är vaccinerad eller har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver inte följa rekommendationen.

Information om förhållningsregler på regionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på 1177.se: Minska risken att du och andra får covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om elev eller personal blir sjuk under skoldagen

Den som får symtom på förkylning under dagen ska så snart som möjligt gå hem. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Återgång till skola efter sjukdom

Följande gäller enligt Region Jämtland Härjedalen. När du kommer till sidan, klicka på rubriken ”När ska jag stanna hemma?”.

Information på 1177 Vårdguiden om när och hur länge man ska stanna hemmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När bedöms jag vara immun?

Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

 • Du har lämnat ett positivt PCR-prov och blivit frisk.
 • Du har lämnat ett prov som visar att du har antikroppar.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du troligen är immun i minst ett halvår räknat från när du var sjuk. Du kan ha antikroppar utan att ha haft några symtom. Då går det inte att säga hur länge du kan vara immun.

Vad innebär det att vara immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du sannolikt är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid.

Fortsätt att följa råd och rekommendationer!

Du som är immun och smittfri ska fortsätta tvätta händerna och hålla distans till andra personer, eftersom du kan bära på andra virus och bakterier.

Allmänna råd för gymnasieskolan

Vi följer myndigheternas rekommendationer.


Begränsningen av antal personer vid allmänna sammankomster gäller inte skolverksamhet. Folkhälsomyndighetens allmänna råd till skolor finns ingen meterangivelse att förhålla sig till när det gäller fysiskt avstånd. Varje skola gör anpassningar utifrån de lokala förutsättningar som finns i lokalerna.

Folkhälsomyndighetens förslag på åtgärder i gymnasieskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anpassningar i skolans lokaler

Hjalmar Strömerskolan består av sex olika skolbyggnader, det gör att elever och personal sprids på flera platser under skoldagen. För att minska risken för spridning av covid-19 i skolan är det viktigt att vi undviker trängsel i våra lokaler.

 • Ökat avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen så långt det är möjligt.
 • Bett eleverna att så långt det är möjligt vara utomhus under rasterna.
 • Påmint eleverna om att hålla fysiskt avstånd till varandra.
 • Skolan ska avstå från aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan och föräldramöten i stor grupp.
 • Satt upp informationsmaterial i lokalerna för att påminna oss om att följa gällande råd.
 • Skolsköterskan ska besöka klasserna för att informera.
 • Skolsköterskan ska tillsammans med övrig personal bevaka att alla följer myndigheternas råd.

I samband med lunch vet vi att det normalt brukar uppstå trängsel. För att förebygga det så långt som möjligt har vi markerat avstånd på golvet i kön in till matsalen.


Vid schemaläggningen har skolan strävat efter att så få elever som möjligt har rast samtidigt.

En god hygien minskar också risken för smittspridning

För att minska risken för spridning av covid-19 i våra lokaler gör vi följande

 • städar minst en gång som dagen, framförallt toaletter och ytor som många vidrör – exempelvis bord, dörrhandtag och räcken
 • erbjuder möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar
 • placerar ut handsprit på lämpliga platser i lokalerna för att förbättra möjligheten till handhygien ytterligare
 • har tillgång till handsprit i samtliga klassrum så att både elever och personal kan rengöra händerna både när man kommer till klassrummet och innan man lämnar lokalen.

Skolskjutsar – det här gäller

Mer information om corona på Länstrafikens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På kommunens sida om coronaviruset finns samlad information och länkar till myndigheternas information.

www.stromsund.se/coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Google translate

Translate our site

You can use Google Translate (in the top of the page) to translate our site. Keep in mind that the translation will not be perfect, but we still believe it's helpful.

Tänk på att

 • stanna hemma vid minsta symtom och boka tid för provtagning via 1177.se
 • stanna hemma vid bekräftad covid-19
 • stanna hemma i minst sju dagar om någon som du bor med har bekräftad covid-19
 • hålla avstånd
 • tvätta händerna
 • vara ute under raster
 • undvika ökad risk för smitta genom att avstå större sociala tillställningar som exempelvis studentfester.

Minska smittspridningen – det är ditt ansvar!

Rena händer sprider inte smitta!

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Utnyttja också möjligheten att använda handsprit.

 

Sprita alltid händerna

 • innan du går på lektion
 • när lektionen är slut.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: