Lyssna på sidan Lyssna

Kvalitetsredovisning

Varje år gör Hjalmar Strömerskolan en kvalitetsredovisning som berättar om året som gått. En kvalitetsredovisning innehåller också bedömningar av hur mål uppnåtts. I de fall vi inte uppnått målen står det i kvalitetsredovisningen vilka åtgärder vi behöver vidta i vårt fortsatta arbete.

I Hjalmar Strömerskolans kvalitetsredovisning kan du läsa hur skolan arbetat för att uppnå Skolplanens mål för lärande och utveckling samt för kommunikation och dokumentation.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: