Lyssna på sidan Lyssna
Skor och frågetecken

Studie- och yrkesvägledning

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren, syv, kan vägleda dig inför dina val. Även du som börjat en utbildning har tillgång till vägledning.

Syv hjälper dig gärna med din framtidsplanering. På Hjalmar Strömerskolan finns två studie- och yrkesvägledare som ska hjälpa dig att fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar
  • ser dina möjligheter och begränsningar
  • får hjälp med din studieplanering
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv.

Ge rätt förutsättningar

Vägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Studie- och yrkesorientering förekommer i undervisningen i olika former. Inom många program finns omfattande kontakter med arbetslivet främst i form av APL.

 

Målet för vägledningen och skolans studie-och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så att du kan göra ett väl genomtänkt val till högre studier och inför arbetslivet.

Vilken syv ska du kontakta?


Här kan du se vilken syv som har hand om din utbildning:


Ulrika Hammar

Gymnasiet

 

Katarina Bergström Johansson

IM-programmen


Lisa Sjölin

Vuxenutbildning

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: