Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsregler

För att skapa en bra studie- och arbetsmiljö har elever och personal på skolan gemensamt arbetat fram ordningsregler.

På Hjalmar Strömerskolan har vi, alla elever och all personal, tillsammans ett ansvar för att:

 • Alla får en bra arbetsmiljö och känner trivsel och trygghet.
 • Alla respekterar varandra och visar hänsyn, mot allt och alla.
 • Alla vårdar skolan.

Regler vi är överens om

För att det ska blir trevligt för alla på Hjalmar Strömerskolan har vi kommit överens om följande regler:

 • Vi uppträder trevligt mot varandra och använder ett vårdat språk som inte kan uppfattas som sårande eller kränkande.
 • Vi visar respekt för varandras arbete. Alla ska kunna arbeta och lära sig.
 • Vi kommer i tid och har med oss det material vi behöver till lektionerna.
 • Vi är rädda om egna och andras tillhörigheter, skolans lokaler och material.
 • Vi lägger allt skräp i papperskorgar och bär undan disken efter oss.
 • Vi tar av oss ytterkläder under lektionstid, i matsalen och under gemensamma samlingar. Undantag om det är för kallt i lokalen.

Regler för en bra arbetsmiljö

För att få en bra arbetsmiljö och ge alla tillfälle att arbeta och lära sig har vi kommit överens om följande:

 • Det är förbjudet att använda mobiltelefoner under lektionstid. Telefonerna skall vara på ljudlöst och undanstoppade. Efter överenskom­melse med un­dervi­sande lärare kan mobilen få användas i undervisningssyfte. Vid prov lämnas telefonerna i elevskåpen.
 • Datorn ska användas till skolarbetet under lektionstid.
 • Fika ska ske i cafeterian om det inte vid enstaka tillfällen, tillsammans med skolans personal, finns särskilda skäl att göra det i klassrummet.
 • Vi är medvetna om att fusk är en allvarlig förseelse som leder till varning. Vid upprepning kan den leda till avstängning från undervisningen.
 • Totalt nötförbud gäller i alla skolans lokaler (gäller även för mandlar, marsipan/mandelmassa).
 • Var sparsam med starka parfymer eller andra aromer.
 • Rökning är förbjuden i skolan. Rökning på skolans område är inte tillåtet.
 • Inga former av alkohol eller droger får förekomma inom skolans verksamhet. Alkohol- och/eller drogpåverkade avvisas från skolan.
  Läs skolans drogpolicy i rutan Relaterad information.
 • Verktyg/Vassa föremål ska förvaras på avsedd plats/verkstad och inte bäras mellan skolans lokaler.

Om någon bryter mot reglerna

Vi ska alltid ha rätt att ångra oss, be om ursäkt och göra rätt för oss genom att ändra sitt beteende, laga, ersätta eller städa upp.


Om någon bryter mot reglerna vid upprepade tillfällen träffas elev, vårdnadshavare (för elever under 18 år), mentor och rektor för att diskutera det inträffade och vidta lämpliga åtgärder. Reglerna i gymnasieförordningen tillämpas.


Sådant som är brott i samhället är också brott inom skolans område och polisanmäls alltid.

Nötter

Ta inte med nötter till skolan!

På grund av allergi har vi infört totalt förbud mot nötter i alla skolans lokaler. Förbudet gäller även mandlar, marsipan och mandelmassa.

 

Var även sparsam med starka parfymer eller andra aromer.

Fakta

Rektorn tog beslut om ordningsreglerna 
25 oktober 2019.


Eleverna är med och arbetar fram ordningsreglerna.

5 kap, 5 §, skollagen (2010:800).

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: