Lyssna på sidan Lyssna

Vision

Hjalmar Strömerskolan ska föremedla kunskap och lärande samt skola elever till goda individer och samhällsmedborgare som respekterar demokratiska principer.

Vision

Hjalmar Strömerskolan ska vara en skola som fokuserar på kunskap och internationellt samarbete, som håller toppnivå på alla program och skall vara det självklara valet av gymnasieskola.

Verksamhetsidé

Hjalmar Strömerskolan är skolan som ger elever en mycket högklassig utbildning som ger goda förutsättningar för individens fortsatta studier och liv. Detta genom att i en attraktiv skolmiljö kontinuerligt arbeta för att utveckla lärarnas kompetens och med lyhördhet för elevernas behov och intensiv dialog skapa en av Sveriges bästa skolor.

Värderingsgrund

Alla elever är individer som måste få utvecklas till sin fulla potential. Vi ska skapa och upprätthålla en miljö där alla vågar och respekterar allas lika värde.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: