Lyssna på sidan Lyssna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På Hjalmar Strömerskolan ska alla känna sig trygga och bli bemötta med respekt. Det gäller elever, föräldrar, vårdnadshavare och personal. Alla har lika stort värde, vi har nolltollerans mot alla typer av kränkande behandling.

Enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever ska varje skola ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Förebygga och förhindra

Planen syftar till att främja elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Lagen ställer krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

 

I vår plan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner skolan har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: