Lyssna på sidan Lyssna

Internationalisering

Att verka för internationella samarbeten har under många år varit en viktig del av Hjalmar Strömerskolans profil. Skolan har flera väletablerade kontakter i Europa och målsättningen är att alla elever någon gång under sin studietid ska ha deltagit i ett internationellt samarbete eller haft en internationell kontakt.

Efter att kommunfullmäktige 2014 beslutade att alla elever under sin studietid ska få delta i ett internationellt samarbete finns det med som ett uttalat mål i skolans strategiska utvecklingsplan.

Arbetar strategiskt

Betydelsen av internationalisering finns även inskriven i gymnasieskolans styrdokument där man bland annat kan läsa att ”internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas”. Det är skolans internationaliseringsplan som styr det strategiska arbetet med internationalisering.

Ackrediterade inom Erasmus+

Hjalmar Strömerskolan är ackrediterade inom Erasmus+. Det innebär att skolan till och med 2027 kan söka medel för internationalisering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen och ger möjlighet till regelbunden finansiering av olika internationella projekt. Ackrediteringen gäller både för yrkesförberedande och högskoleförberedande program och aktiviteter som skolan kan genomföra är till exempel studiebesök, APL utomlands samt jobbskuggning och kurser för lärare.

APL utomlands

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, utomlands ger våra studenter värdefulla kunskaper och bidrar till personlig utveckling och ökad anställningsbarhet.

Elever på skolans yrkesprogram kan ansöka om att göra delar av sitt
arbetsplatsförlagda lärande (APL) utomlands.

APL på Malta 2023/2024

  • Under läsåret 2023/2024 kommer elever på bygg-och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, handel- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet att göra APL på Malta.

Eleverna kan göra två av sina APL-veckor utomlands.

Fakta

Ackrediterad

1 juni 2022 till 31 december 2027.


Projektansvarig Strömsund

Ralf Sjödin


Finansiering

Erasmus+

 

Koordinator

Marina Wahlström
0670-162 01

Eramus+

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: