Lyssna på sidan Lyssna

19/20 års Juniorambassadörer för EU

Juniorambassadörer

Hjalmar Strömerskolan är utsedd till en av totalt 62 stycken ambassadörsskolor i Sverige. Skolan har också en stor grupp juniorambassadörer som får lära sig extra mycket om EU.

Hjalmar Strömerskolan är sedan januari 2017 en certifierad ambassadörsskola för Europaparlamentet. Eleverna har även fått ansöka om att bli juniorambassadörer och dessa arbetar aktivt med olika EU-frågor. Syftet är att göra unga människor mer medvetna om hur viktig den parlamentariska demokratin är för Europa.


Juniorambassadörerna har bland uppmärksammat EU-frågorna på skolan genom Europadagar, EU-fika, frågetävlingar och en info-point i cafeterian. Ansvariga för arbetet är lärarna och seniorambassadörerna Marina Wahlström och Anna Backman Wikström.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: