Lyssna på sidan Lyssna

Den officiella flaggan hissades när Hjalmar Strömerskolan blev som Teknikcollege 29 september 2008.

Teknikcollege

Hösten 2008 blev Hjalmar Strömerskolan certifierad Teknikcollegeskola i region Mitt. 2015 återcertifierades skolan tillsammans med region Hälsingland.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel, som visar att skolan tillsammans med industrin i regionen utvecklar utbildningar utifrån de krav som industrin ställer.


I Teknikcollege har företagen en nyckelroll. De är aktiva i utbildningarnas inriktning och utformning, samt tillhandahåller APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) och genomför vissa kurser för eleverna. Teknikcollege arbetar efter åtta kriterier som industrin anser ska vara uppfyllda för att en utbildning ska vara bra för deras behov.

Certifierade program

På Hjalmar Strömerskolan är industritekniska programmet och teknikprogrammet certifierade. Kvalitetsstämpeln ”Teknikcollege” garanterar att eleverna får en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt, eller lägga en god grund för vidare studier.

Studenterna får Teknikcollege-diplom

Efter utbildningen får studenten förutom betyg från gymnasiet även ett diplom som visar att den gått ett Teknikcollegecertifierat program.


Där framgår bland annat hos vilka företag som eleven har gjort det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och vilka övriga spetsutbildningar som eleven har fått med sig i utbildningen (till exempl truckutbildning, traversutbildning eller heta arbeten).


Att få ett diplom från Teknikcollege visar att eleven lever upp till samma krav som finns på Teknikcollege i hela landet. Diplomet är en kvalitetsstämpel som framtida arbetsgivare och andra skolor känner till.

Fakta

Våra certifierade utbildningar:

  • Industritekniska programmet
  • Teknikprogrammet

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: