Lyssna på sidan Lyssna

Vård- och omsorgscollege

Hösten 2010 fick Strömsunds kommun och Hjalmar Strömerskolan certifieringen Vård- och omsorgscollege.

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

En kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel. Genom att förbättra samarbetet, tydliggöra var och ens ansvar och säkra kvaliteten, är målet att att utnyttja de samlade resurserna mer effektivt.

Attraktiv utbildning

Du som studerar vid ett vård- och omsorgscollege får en modern och attraktiv utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet inom vård och omsorg, utbildningen är också en god grund för vidare studier.

 

I utbildningar arbetar vi på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i lärformer och kunskapsredovisning. Eleverna har inflytande över sina studier och sin lärmiljö.

Fakta

Våra certifierade utbildningar:

  • Vård- och omsorgsprogrammet
  • Vård- och omsorgsutbildning för vuxna

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: