Lyssna på sidan Lyssna

Diplomerad gymnasieekonom

På Hjalmar Strömerskolan kan du bli examinerad diplomerad gymnasieekonom. En diplomerad gymnasieekonom är både anställningsbar och antagningsbar till universitet och högskolor.

Utbildningen ska motsvara näringslivets krav, samarbete med företag borgar för att kvaliteten säkerställs. Ett utomstående certifieringsorgan följer upp och kontrollerar vår verksamhet.

Övergripande perspektiv

Det är viktigt att en diplomerad gymnasieekonom kan koppla ihop teori och verklighet, att de förstår helheter och sammanhang. Certifieringsorganet har definierat en mängd perspektiv som ska genomsyra utbildningen i skolan bland annat entreprenörskap, etik, genus, miljö och naturvetenskap. I samarbetet med företagen får eleverna möjlighet att koppla ihop det de lär sig med hur det fungerar på riktigt!

Hur gör vi då?

Hjalmar Strömerskolan erbjuder en fördjupad ekonomiutbildning och en mer ekonomiinriktad praktik i samarbete med lokala företag. Naturligtvis kan eleverna välja om de vill examineras eller inte, en traditionell ekonomutbildning finns fortfarande kvar.

Vilka krav ställs på eleverna?

En diplomerad gymnasieekonom ska ha en del viktiga kompetenser:

  • Affärskompetens – kunna hantera fakturering, redovisning och ha erfarenhet av marknadsföring och olika ekonomisystem.
  • Digital kompetens – visa goda kunskaper i Officepaketet eller motsvarande samt ha erfarenheter av till exempel lönesystem.
  • Språklig och kommunikativ kompetens – muntlig och skriftlig ekonomisk presentation med digitala hjälpmedel på svenska och engelska.
  • Social kompetens – kunna fungera väl i grupp, serviceminded, vilja lära om och lära nytt.

Utbildningen uppmuntrar entreprenörsanda och internationella kontakter hos ungdomarna.

Varför gör vi detta?

  • Utbildningen ger eleverna en bra yrkesutbildning och behörighet att studera vidare.
  • Gymnasieekonomerna kan söka flera av de ekonomiarbeten som annonseras och de har goda möjligheter att utvecklas genom internutbildning i företag.
  • Ökad kvalitet på utbildningen och större valmöjligheter för ungdomarna.
  • En större möjlighet för företag att hitta kompetens i närområdet, en ökad möjlighet för ungdomar att bo kvar.
Diplomerad gymnasieekonom

Fakta

Vår certifierade utbildning:

  • Ekonomiprogrammet

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: