Lyssna på sidan Lyssna

Skola för hållbar utveckling

Skolverket har tilldelat Hjalmar Strömerskolan utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Enligt Skolverkets utlåtande uppfyller vi kriterierna för utmärkelsen genom att våra verksamheter följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling och kopplar dessa till aktuella styrdokument.

Det innebär till exempel att elever

  • engageras i olika projekt
  • har kursöverskridande moment som kopplar till de olika aspekterna av hållbar utveckling.

Hjalmar Strömerskolan har också

  • under de senaste åren anordnat temadagar kopplade till miljöfrågor och hållbar utveckling
  • startat upp flera lyckade integrationsprogram
  • skapat utrymme och möjlighet för pedagogisk personal att fortbilda sig inom hållbar utveckling.

Skolans intention är att fortsätta detta arbete och utvecklas ännu mer på området.

Fakta

Logotype: Skola för hållbar utveckling.

 

Skola för Hållbar utveckling är en utmärkelse från Skolverket, för skolor som jobbar med frågor som rör hållbar utveckling.

 

Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och förbereda dem för framtiden.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: