Lyssna på sidan Lyssna

Heidi Sundelin, före detta rektor för Hjalmar Strömerskolan i Strömsund.

Hjalmar Strömerskolan mot framtiden

Hjalmar Strömerskolan firade 50 år under ett jubileumsår 2022–2023 och vill fortsätta att vara det självklara valet för alla elever som ska göra sitt gymnasieval. Här skriver rektor Heidi Sundelin några rader när vi nu tagit sats mot nästa 50 år!

Ett halvt sekel har gått sedan skolan byggdes i Strömsund. Elever från den tiden när skolan var ny har beskrivit Hjalmar Strömerskolan som en modern skola i tiden där även politiskt engagemang och ställningstagande i samhällsutveckling fick ta plats. Precis som då ska skolan även idag vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Vi vill att våra elever utvecklas till ansvarskännande personer som aktivt kan delta i yrkes- och samhällslivet med gott självförtroende!

Från Strömsund – till världen!

Hjalmar Strömerskolan är, trots sin ålder, en modern skola som följer samhällsutvecklingen och samverkar med samhället runtomkring. Vi har även ett aktivt internationellt arbete med skolor i Europa. Det är viktigt att våra elever får kunskaper om vilka möjligheter det finns att verka på hemorten men även nationellt och internationellt efter gymnasiestudierna.

En skola i framkant

Det är många utmaningar som kommer att möta våra elever efter sina gymnasiestudier; miljöfrågor och samhällsutvecklingen i världen för att nämna några. Hjalmar Strömerskolan vill därför även i fortsättningen vara en skola i framkant och ge de bästa förutsättningarna för att våra elever är väl förberedda för livet efter skolan!

 

Heidi Sundelin

Före detta rektor

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: