Lyssna på sidan Lyssna

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Det samhällsvetenskapliga programmet ger dig chans att fördjupa dig i samhällskunskap, historia, religion och geografi. Det öppnar upp många olika vägar efter gymnasiet.

Inriktningar: samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Den ska också behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är andra viktiga ämnesområden.

På det här programmet får du

  • Utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt din förmåga att söka, sovra och bearbeta information med källkritisk medvetenhet.
  • Utveckla din samarbetsförmåga, kreativitet och självständighet. Lära dig att ta ansvar och se möjligheter, att ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

Framtida yrken kan vara

  • Arkeolog
  • Beteendevetare
  • Journalist
  • Kriminolog
  • Lärare
  • Psykolog
  • Socionom
  • Statsvetare

Film om programmet (textad)

Eleven Albin om utbildningen:

– Mina kompisar har gett en positiv bild av Hjalmar dessutom är det nära hem. Jag vill bli psykiatriker och lära mig hur människor tänker och fungerar.

Vad är en poängplan?

Poängplanen visar vilka kurser man läser på programmet och i vilken årskurs. Om kursen är markerad med en stjärna (*) behöver du göra ett val. Observera att poängplanerna revideras varje år och kursutbudet kan därför se olika ut olika år. 

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: