Lyssna på sidan Lyssna
Tre elever gör experiment i skolsal

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är ett av gymnasieskolans bredaste program, alla framtida universitet- och högskoleutbildningar står öppna för dig. Du fördjupar dig i fysik, kemi och matematik.

Inriktning naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper i matematik.

På det här programmet får du

  • Förståelse för naturvetenskapen som bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Du får arbeta med experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment.
  • Utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

Framtida yrken kan vara

  • Agronom
  • Civilingenjör
  • Forskare
  • Jägmästare
  • Läkare
  • Tandläkare
  • Veterinär

Film om programmet (textad)

Eleven Elin om utbildningen:

– När jag skulle välja utbild-ning tyckte jag att program-met verkade intressant. Och eftersom min tanke är att plugga vidare till veterinär så passar det perfekt.

Vad är en poängplan?

Poängplanen visar vilka kurser man läser på programmet och i vilken årskurs. Om kursen är markerad med en stjärna (*) behöver du göra ett val. Observera att poängplanerna revideras varje år och kursutbudet kan därför se olika ut olika år. 

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: