Lyssna på sidan Lyssna
Interiör från skolan

Introduktionsprogram (IM)

Efter att ha gått ett introduktionsprogram är du redo för gymnasial utbildning på de nationella programmen, annan utbildning eller för arbetsmarknaden. Efter slutförd utbildning får du ett studiebevis.

Hjalmar Strömerskolan erbjuder fyra introduktionsprogram för dig som vill läsa upp behörigheten till de nationella programmen.

Fyra introduktionsprogram

  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Programinriktat val (IMV)
  • Språkintroduktion (IMS)
  • Yrkesintroduktion (IMY)

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ ska hjälpa dig som saknar ett eller två betyg vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Individuellt alternativ utformas för enskild elev.

Programinriktat individuellt val (IMV)

Syftet är att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna bli antagen till det programmet.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Målet är att du så fort som möjlig ska kunna komma vidare, in i nationella program eller annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som vill bli redo för arbetsmarknaden men som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Undervisning i skolan (svenska, engelska, matematik) kombineras med praktik och kunskaper om arbetsmarknaden.

Film om programmet (textad)

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: