Lyssna på sidan Lyssna

Svenska för invandrare, SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Utbildningen är en kvalificerad språkutbildning som ger dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar, 1, 2 och 3. Vilken studeiväg du ska börja på beror på hur länge du har gått i skolan tidigare.

Studieväg 1 – Kurs A, B, C och D

För dig som aldrig har gått i skolan eller som bara har några få år i skolan. I dessa kurser får du lära dig att läsa och skriva, om du inte redan kan det.

Studieväg 2 – Kurs B, C och D

Vänder sig till dig som har goda läs- och skrivkunskaper på ditt modersmål. Du får lära dig att tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.

Studieväg 3 – Kurserna C och D

Vänder sig till dig som har en avslutad gymnasial utbildning från ditt hemland eller om du tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt. Kursen ger dig kunskaper i svenska så att du kan förstå och tala ett vardagligt språk. Du lär dig också läsa och förstå olika typer av texter och uttrycka dig i tal och skrift.

Fakta

Du kan kombinera dina studier på SFI med studier på grundläggande och/eller gymnasial vuxenutbildning.

 

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du har sådana frågor.

Frånvaroanmälan

Du kan göra sjukanmälan på följande sätt:

  • Via telefon 0515-777 614.
    Har du tillfälligt personnummer ska du ringa 072-247 03 98.
  • Logga in på Skola24 via dator.
  • Anmäla via mobilappen Skola24.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: