Lyssna på sidan Lyssna

Lärlingsutbildning

Hjalmar Strömerskolan erbjuder lärlingsutbildningsplatser i samverkan med kommunens industriföretag. Utbildningsformen inleds med en orienterande företagsförlagd kurs som blir vägledande för eventuell fortsättning via en individuell studieplan.

Största delen av utbildningen utförs på en arbetsplats

Den största delen av utbildningen kommer att genomföras på en arbetsplats. Under utbildningstiden kommer du att ha kontakt med en lärare från Hjalmar Strömerskolans industritekniska program. Utbildningens längd och kursinnehåll planeras tillsammans med dig, lärare och företaget.

Målet med lärlingsutbildningen är att du ska få:

  • Grundläggande yrkesutbildning mot ett yrke inom industribranschen
  • Ökad arbetslivserfarenhet
  • Ökad möjlighet till anställning

Intresseanmälan görs direkt till Studie- och yrkesvägledare.

Intresseanmälan till lärlingsutbildning

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk på grundläggande nivå – eller ha motsvarande kunskaper. Om du inte har några tidigare betyg/intyg kan nivåtest genomföras.


I samarbete med Lärcentrum i Östersund erbjuder vi flera yrkesvuxutbildningar. Mer information och ansökan hittar du via Lärcentrum i Östersund.

Vad är en lärlings-utbildning?


En utbildning mot ett yrke inom industribranschen.

Under lärlingsutbild-ningen kommer du att få en yrkesutbildning mot ett yrke på det företag där du genomför din utbildning.

Kontakta oss

Lärcentrum

Gröna skolan, Myrgatan 10
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: