Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Tobakspolicy för Hjalmar Strömerskolan 2020-2021

Från 1 juli 2019 började en ny lag inom tobaksområdet att gälla, Tobakslagen (2018:2088). Lagen innebär som tidigare att rökning är förbjuden i lokaler med barn och ungdomsverksamheter samt på skolgårdar och motsvarande områden utomhus. Det är nu även förbjudet att röka i områden i anslutning till färdmedel t.ex. busshållplatser. Det gäller dygnet runt, året runt.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: