Lyssna på sidan Lyssna
Coronavirus

Publicerad: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Skolans restriktioner och rutiner under pandemin

För att öka tryggheten och dämpa risken för smittspridning i vår verksamhet, har skolan inför hösten infört restriktioner och rutiner. Det är fortsatt viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de råd och rekommendationer som gäller.

Vi är nu en bit in på höstterminen och det är fantastiskt att ha våra elever på plats i skolan igen efter en vårtermin med distansstudier.

– En stor fördel är att skolan består av sex olika byggnader vilket gör att elever och personal sprids på flera platser under skoldagen. När vi lade schemat inför höstterminen försökte vi också se till att så få elever som möjligt har rast samtidigt, säger rektorn Heidi Sundelin.

Restriktioner och rutiner

För att skapa en så trygg miljö som möjligt har Hjalmar Strömerskolan infört restriktioner och rutiner för att dämpa risken för smittspridning. Skolan erbjuder ökade möjligheter till distansstudier för den som behöver stanna hemma.

Rutiner om du har symtom eller konstaterad covid-19

Regionen råder alla med symtom på förkylning att boka tid för prov i deras provtagningsbussar. Bokning sker via webbplatsen 1177.se.


Om du tagit prov är det viktigt att du stannar hemma tills du fått provsvaret. Är provsvaret positivt ska du stanna hemma och följa de restriktioner du får via sjukvården. Är provsvaret negativt är du välkommen tillbaka så snart du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber.

Rutiner om någon i samma hushåll har symtom eller konstaterad covid-19

Om någon i samma hushåll som du blivit bekräftad med covid-19 ska du som elev, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stanna hemma. Har någon i din familj bokat tid och väntar på provtagning är det skolans önskan att du stannar hemma även då. Testa dig och invänta ett negativt provsvar innan du kommer tillbaka till skolan.

Viktigt att fortsätta hålla i och hålla ut

Heidi Sundelin poängterar hur avgörande det är att alla fortsätter att ta eget ansvar, även om det kan kännas svårt att hålla i och hålla ut under så lång tid. Pandemin är inte över – det är fortfarande lika viktigt att undvika större sociala sammankomster, hålla fysisk distans till andra och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning.


Tillsammans kan vi dämpa smittspridningen. Din insats är viktig!

Mer information om hur skolan hanterar pandemin Öppnas i nytt fönster.

Åtgärder i skolan för att minska risken för smittspridning

  • Alla elever ska använda handsprit innan de går in på lektioner, när den är slut ska de sprita händerna igen.
  • Ökat avstånd mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen så långt det är möjligt.
  • Uppmaning till eleverna att så långt det är möjligt vara utomhus under rasterna.
  • Påmint eleverna om att hålla fysiskt avstånd till varandra.
  • Skolan ska avstå från aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel provskrivning i aulan och föräldramöten i stor grupp.
  • Informationsmaterial i lokalerna för att påminna oss om att följa gällande råd om bland annat handtvätt.
  • Avståndsmarkeringar på golvet i kön in till matsalen.
  • Extra städning av ytor som många vidrör, exempelvis bord, dörrhandtag och räcken.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: