Lyssna på sidan Lyssna

Stämningsfullt firande med en del oväntade inslag på Hjalmar Strömerskolan.

Publicerad:

Så har vi firat Lucia på skolan genom tiderna

Ännu en gång har det firats Lucia på Hjalmar Strömerskolan, en tradition som är lika gammal som själva skolbyggnaden. Årets Lucia-tåg var i vanlig ordning mycket stämningsfullt och vackert med fin sång och alla de traditionella inslagen. Några nymodigheter fanns dock med; sing-back med fullt ös i lokalen och en ”rap” med en text skriven av en av deltagarna i Lucia-tåget. Framträdandet var mycket uppskattat av publiken.

Lärarna Jan Rönngren och Barbro Larbring Rönngren har tillsammans med eleverna arrangerat Luciafirandet på Hjalmar Strömerskolan under många år. Barbro berättar att hon varit involverad sedan tidigt 1980-tal och på den tiden var Hjalmar Strömerskolans Lucia även Strömsunds Lucia vilket innebar ”lussning” på flera ställen runt om i samhället.

Traditionen är viktig

Jan och Barbro berättar att vad som ska ingå i repertoaren alltid har bestämts av de elever som deltar och det brukar alltid resultera i ungefär samma program. Här ser man att traditionen är viktig och att eleverna är ganska konservativa när det gäller innehåll. Förr om åren sjöng man ofta flerstämmigt men nu mer håller man sig mer till en stämma. Tidigare stod ofta elever från det estetiska programmet för stommen i Luciatåget men nu för tiden är det elever som läser kursen ensemble som har framträdandet som en obligatorisk del i kursen. Alla elever är självklart välkomna att vara med, det är extra glädjande att se att allt fler elever med utländskt ursprung deltar. Årets tåg hade representanter med ursprung i både Europa, Asien och Afrika. Denna utveckling följer samhällsutvecklingen i övrigt och vi ser att musik verkligen fungerar bra för sammanhållning och integration.

Lucia-show under 1970-talet

Under skolans första årtionde var själva Lucia-firandet starkt förknippat med den Lucia-show som några av eleverna alltid bjöd på. Showen kunde bestå av musik och skönsång av olika kvalitet och diverse sketcher med humoristiska inslag. Under 1990-talet var det vanligt med olika slags sagor som spelades upp av dåvarande estetiska programmet.

Inskannat tidningsurklipp.

Inskannat tidningsutklipp från Luciafirandet 1984 då rektor Nils ”Guldlock” Havemo och flera lärare överraskade eleverna med ett eget Luciatåg efter det ordinarie. Klicka på bilden för att förstora.

Lärarna bjöd på sång och spex

I lokalpressen från 1984 kan man läsa att ett luciatåg med lärare och personal dök upp efter det ordinarie Luciatåget. Längst fram tågade rektor Nils Havemo iklädd blond peruk och tåget framförde några inte alltför välrepeterade Luciasånger. Man passade också på att riva av ”Vad nöjd med allt som livet ger” i äkta Djungelboksstil. Lite annat spex bjöd man också på, bland annat ”discodans á la Fame, där dansarna visade en vighet som borde fått en skock elefanter att bli gröna av avund…”.

Lucia lottas fram

En stor skillnad mot förr är att man tidigare alltid röstade på vem som skulle vara Lucia. Foton sattes upp i kapphallen och elevrådet höll i själva röstningsförfarandet. I början av 2000-talet började man i stället med lottning bland de elever som deltar i tåget. Ännu har Hjalmar Strömerskolan aldrig haft en manlig Lucia men det kan mycket väl hända i framtiden då fler och fler killar väljer att vara med.

Bara inställt ett fåtal gånger

Lokalen som Hjalmar Strömerskolans Luciatåg har hållit till i har varierat under åren. Vanligast har nog varit skolans aula men Luciatåget har även tagit plats på scenen på Saga, på Folkets hus, i Hjalmars matsal och även i kyrkan. Just kyrkan var faktiskt en bidragande faktor till att Luciatåget ställdes in ett år. Hjalmar hade aldrig hållit till i kyrkan tidigare men eleverna i årskurs 1 höstterminen 2016 vidhöll att tåget skulle vara i kyrkan vilket faktiskt inte var möjligt då kyrkan var bokad till annat. Eleverna vägrade då helt sonika att delta och Luciatåget fick inte ihop tillräckligt många deltagare. Det är det enda året vad vi vet, förutom under pandemin, som Hjalmar Strömerskolans Luciatåg ställts in. De två efterföljande åren höll sedan firandet till i vår vackra kyrka för att nu ha återvänt till Hjalmars aula.

Fin kröning av årets Lucia

Vem som har utfört själva kröningen av Lucian har även det varierat under åren. Det har varit elevrådets ordförande och tidigare års Lucia, men vanligast har nog varit att rektor genomfört ceremonin. De senaste åren har dock vår skolchef Björn Amcoff tagit hand om ceremonin vilket har bidragit till att göra stunden än mer högtidlig. Detta år hade han inte möjlighet att delta utan kröningen genomfördes av biträdande rektor Krister Wallin.


Jan och Barbro har under många, många år varit ansvariga för skolans Luciafirande. I år var det sista gången då lärarparet kommer att gå i pension under läsåret.

Sista året för Jan och Barbro

Efter detta läsår planerar Jan och Barbro att gå i pension och förhoppningsvis tar någon annan över ansvaret för de olika evenemangen, till exempel Lucia, som de brukar ansvara för. Kultur och tradition är en mycket viktig del i vårt samhälle och på vår skola. Det kommer inte att bli lätt att hitta nya personer som kan fylla deras skor och som kan föra traditionerna vidare på samma fina sätt som de gjort genom alla år.

Luciatåg.

Ljusen tänds ... snart är det dags för firande anno 2022!

Trots att bildkvaliteten inte är den bästa, visar bilden ändå ett fint minne från Luciafirandet med avgångsklassen 1970.

Vill du dela med dig av din historia?

Vi är stolta över vår fina skola och tidigare elever, och hoppas att du också minns skoltiden med värme om du gått hos oss!


Vill du vara med i Hjalmargalleriet?

Vi söker efter fler före detta elever som vill dela med sig av sin historia.

Anmäl dig till Hjalmargalleriet via webbformuläret

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: