Lyssna på sidan Lyssna

Bild på eleverna från förra året.

Publicerad:

Digital eftermiddag inom Erasmusprojektet DEDA

Hjalmar Strömerskolan deltar sedan hösten 2019 i det internationella EU-projektet DEDA - Digital Education Digital Aspects. Inom projektet får elever och lärare möjlighet att utbyta sina digitala erfarenheter tillsammans med skolor från Tyskland, Österrike och Spanien.

Ett första elevutbyte planerades i mars för drygt ett år sedan men allt blev tyvärr inställt i sista stund på grund av Corona-utbrottet. Projektet har nu blivit förlängt till och med vårterminen 2022 och förhoppningen är att elevutbyte med besök i de olika deltagande länderna går att genomföra nästa läsår.

 

Som en del av projektet genomförs nu en digital eftermiddag tillsammans med de fyra skolorna och totalt deltar ett 70-tal elever. Programmet består bland annat av presentationer av de olika skolorna och orterna, en tävling via Kahoot, gruppdiskussioner runt den Corona-situation vi befinner oss i samt en gemensam digital utvärdering. Mötet genomförs i Zoom och man arbetar tillsammans i gemensamma dokument i Google Doc.

All konversation, både muntlig och skriftlig, görs på engelska, deltagande klass är EKSA2 och den digitala eftermiddagen äger rum ons 12 maj.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: