Lyssna på sidan Lyssna
Återvinningskärl

Efter ett elevförslag införde skolan återvinningskärl under förra året. Numera är eleverna duktiga på att källsortera, som ett led i skolans hållbara utveckling.

Publicerad:

Vi är återigen utnämnd till Skola för hållbar utveckling

Hjalmar Strömerskolan kan även i fortsättningen kalla sig för en Skola för hållbar utveckling! Skolverket ger oss utmärkelsen för att vi på ett bra sätt lyckas skapa delaktighet och engagemang kring frågorna hos både lärare och elever.

Hjalmar Strömerskolan har de senaste tre åren varit en Skola för hållbar utveckling, nu meddelar Skolverkat att skolan får utmärkelsen i ytterligare tre år. Vi får utmärkelsen för att vi arbetar för att integrera frågor som rör hållbar utveckling och på så sätt skapar delaktighet hos både lärare och elever.

Mer utbildning skapar förutsättningar

– Vi har bland annat skapat förutsättningar för lärarna att få mer kollegial utbildning på området för att de ska kunna jobba med hållbar utveckling i sin undervisning. Vad gäller vårt internationaliseringsarbete, som är ett starkt signum för skolan, genomsyras det också av hållbar utveckling. Bland annat har vi valt fortbildningsresor utifrån temat och elevernas internationella kontakter har skett med syftet att skapa förståelse för andra kulturer och den sociala aspekten av hållbar utveckling, säger rektorn Heidi Sundelin.

Återkommande temaveckor

Som en del av arbetet med hållbar utveckling arrangerar skolan två temaveckor per år, Klimatveckan och Miljövänliga veckan. Eleverna har arbetat med olika projekt, fördjupningsarbeten och workshoppar.

– Vi har uppmanat elevrådet att ta ett större ansvar för att öka elevinflytandet. Vi har prioriterat idéer från elever som främjar hållbar utveckling. Under förra året kom till exempel ett förslag om att ta bort alla kärl för brännbart i klassrummen. Numera källsorterar många elever aktivt sitt skräp, säger läraren Kristina Nord.

Stort engagemang på skolan

Hon menar att engagemanget kring hållbar utveckling är starkt bland eleverna på skolan.

– Det har varit spännande att driva och genomföra olika projekt, till exempel kring klädindustrin, eco driving och återbruk. Då vi gett eleverna mer tid att fördjupa sig, och arbetet har knytit an till deras utbildning, har de många gånger blivit personligt engagerade och intresserade. Det finns mycket mer att utveckla och arbeta vidare med kommande år, säger Kristina Nord.

Logotype: Skola för hållbar utveckling.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: