Lyssna på sidan Lyssna

”Utbildningen ger eleverna flera ben att stå på och styrkan är att de får med sig aktuella kunskaper”, säger läraren Monica Göransson Löf.

Pressmeddelande • Publicerad:

Klart att skolan får diplomera gymnasieekonomer fram till 2022

Hjalmar Strömerskolan får förnyad certifiering och får diplomera gymnasieekonomer till och med 2021. Det glada beskedet firades med tårta bland ekonomieleverna idag.
– Det betyder mycket för både skolan och eleverna, jag är stolt över lärarnas ambitioner att behålla och utveckla vår höga nivå, säger rektorn Heidi Sundelin.

Hjalmar Strömerskolan har varit certifierad för att få diplomera gymnasieekonomer sedan 2007. Certifieringen innebär att skolans ekonomiprogram är kvalitetssäkrat och förankrat i både näringsliv och högskola. Målet är att utbildningen ska ge eleverna affärs-, digital-, språklig- och kommunikativ kompetens.

Eleverna fick tårta

Återcertifiering sker vartannat år och nu är det klart att Hjalmar Strömerskolan får diplomera gymnasieekonomer till och med 2021. Det firades med tårta för eleverna på ekonomiprogrammet måndag 16 december.

– Diplomeringen gör att eleverna får ytterligare ett ben att stå på då vi breddar och fördjupar oss ytterligare under utbildningen. Vi arbetar utåtriktat och har ett mycket bra samarbete med näringslivet vilket kommer både företagen och våra elever till del. De är anställningsbara direkt efter utbildningen och många av våra elever får arbete efter studenten. För mig som lärare är det också roligt och motiverande att arbeta på det här sättet, säger läraren Monica Göransson Löf.

 

Med var sin tårtbit sitter förstaårseleverna Daniel Gurarslan, Emil Orrell och Emilia Larsson vid ett bord i skolans bibliotek. De tycker att utbildningen ger en extra trygghet.

– Man känner sig mindre stressad att behöva läsa vidare direkt efter, nu har vi möjlighet att arbeta några år först om man inte är säker på vad man vill, säger de.

Ett bevis på kvaliteten

Skolans rektor Heidi Sundelin gläds åt beskedet som hon menar är en bekräftelse på att skolan håller en hög kvalitet utifrån de kriterier som ställs av certifieringsorganet.

– Utbildningen är populär och vi har ett jämt antal sökande, därför känns certifieringen naturligtvis extra rolig. Jag är stolt över lärarna och det arbete de lägger ned för att behålla och utveckla vår höga kvalitet. Det betyder mycket för skolan och våra elever, säger hon.

 

Elever tar tårta med jordgubbar

För att fira bjöds eleverna på ekonomiprogrammet på tårta.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

0670-161 85

Senast ändrad/granskad: