Lyssna på sidan Lyssna
Inredning på skolan.

Skolan har en tydlig plan och arbetar målmedvetet för att se alla elever och fånga upp de som eventuellt funderar på att hoppa av sina studier.

Publicerad:

Hjalmar delade erfarenheter på Gymnasiekonferens

Hur arbetar Hjalmar för att få fler elever att fullfölja sin utbildning? På det temat pratade Heidi Sundelin och Anna Strömstedt på årets Gymnasiekonferens i Stockholm i mitten av november.
– Vi har ett motto på skolan och det är ”En väg ut” och det ska vara på studentdagen, säger biträdande rektor Anna Strömstedt.

Hjalmar blev inbjuden till Gymnasiekonferensen av arrangören SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att prata om sitt arbete för att minska avhoppen. Bland annat berättade de om skolans motto ”En väg ut” och hur de stöttar eleverna att nå gymnasieexamen och öka sina meritvärden.

 

– Vi vill att våra elever ska vara stolta över sin utbildning på studentdagen. Katalysatorn i vårt arbete är Plug In-projekten. Det har gjort att vi har haft fokus på målen och gjort stödinsatser såsom elevcoach och riktad kompetensutveckling av personal, säger Anna Strömstedt.

Arbetat på flera nivåer

En framgångsfaktor menar hon är att arbetet gjorts på flera nivåer. Det har skapat en röd tråd även för personalen. När det ändå finns en risk för att en elev hoppar av, samverkar skolan med arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Representanter kommer och informerar eleven om konsekvenser av att hoppa av.

 

– Vi lämnar ingen elev vind för våg, ingen ska hoppa av på grund av en känsla. Alla fakta och möjligheter ska ligga på bordet. Det är väldigt viktigt, säger Anna Strömstedt.

De här insatserna gör skolan

  • Uppföljning: Omdömen, närvaro, skolsociala kartläggningar.
  • Elevhälsa: Helhetsgrepp, uppföljning.
  • Elevcoach: Stöd till eleverna att strukturera och prioritera, ingår i elevhälsan.
  • Mentorer: Tydligare roller.
  • Utbildning: Bland annat bemötande för det är den viktigaste faktorn för att eleverna vill komma till skolan.
  • Arbetslag: Alla har samma mål, uppsatta av politiken, men arbetslagen bryter ner dem till deras behov och verksamhet.
  • Avhopp: Elever får information. Varje elev som riskerar att hoppa av ska veta konsekvenserna av sitt beslut och inte hoppa av utifrån känsla.
  • Samsyn: Vi har samsyn med andra myndigheter och företag att gymnasieexamen är viktig. Ett mycket viktigt stöd för oss.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: