Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Nytt projekt ska underlätta inkludering av nyanlända

De närmaste två åren ska skolor från sju länder arbeta tillsammans i ett nytt projekt för att öka nyanländas möjligheter till integration. Lärare och elever från Hjalmar Strömerskolan ska bland annat ta fram en digital ordbok.

Europa, och däribland Strömsunds kommun, har tagit emot många människor från andra länder. En lyckad integration är en stor utmaning. Hur det kan göras på bästa sätt ska nu det nya projektet For an Active citizenship, Inclusion and Development: AID refugees and immigrants titta närmare på.

– Tillsammans med sex andra skolor på skilda ställen i Europa ska vi gemensamt undersöka hur vi på bästa sätt ska arbeta för att integrera och inkludera nyanlända elever och deras familjer i samhället och skolan, säger Jan Rönngren, lärare på Hjalmar Strömerskolan.

Sju länder deltar i projektet

Tio elever och sex lärare från skolan är med i projektet som pågår fram till sista augusti 2018. De medverkande skolorna i Spanien, Portugal, Cypern, Rumänien, Tyskland och Grekland har alla olika utgångspunkter och synsätt – men tillsammans har de enats om målen med projektet och vägen dit.

– Vi på Hjalmar ska bland annat ta fram en digital ordbok med de 500 vanligaste orden en nyanländ kan behöva på olika språk. Den ska ligga på projektets webbplats, säger läraren Hans Sundin.

Lagsport – viktig för integrationen

Projektet har totalt 13 projektmål, bland annat ska man också ta fram webbkartor för att underlätta för nyanlända att hitta i sina nya hemorter och skapa applikationer som ska underlätta språkinlärningen. En viktig del i integrationen blir också att spela korfboll tillsammans.

– Att delta i lagsport är ett mycket bra sätt att både lära sig ett nytt språk och att skaffa nya vänner. Därför ska projektet fokusera på att få studenterna att lära sig att spela korfboll, en bollsport som är relativt okänd, säger Jan Rönngren.

Åker till Tyskland i december

Varje land i projektet ska anordna en träff för övriga deltagarländer. I december åker fyra elever och tre lärare från Hjalmar Strömerskolan till Tyskland. I april nästa år kommer övriga deltagarländer till Strömsund.

 

Mer information
Jan Rönngren, lärare, 070-344 08 03
Hans Sundin, lärare, 0670-162 01

Hjalmar Strömerskolan

I december åker ett antal lärare och elever från Hjalmar Strömerskolan till Tyskland genom ett nytt projekt.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

0670-161 85

Senast ändrad/granskad: