Lyssna på sidan Lyssna

Illustration: Ida Brogren

Publicerad:

EU-projekt besöker skolan – elever får tycka till om stödmaterial till barn

Den 7 maj får eleverna i årskurs ett på barn- och fritidsprogrammet besök av projektet Barn i familj. Eleverna kommer att få lära sig mer om hur det är att arbeta i ett EU-projekt. De får även möjlighet att ge synpunkter kring hur de tycker ett stödmaterial för barn ska utformas för att bli så bra som möjligt.

Barn i familj är ett av projekten som drivs av Resurscentrum, Strömsunds kommun. Att projektet nu besöker eleverna är för att det finns ett gemensamt fokus – båda vill barnets bästa!

Information och synpunkter

Under besöket kommer projektmedarbetarna att berätta hur det är att arbeta i ett EU-projekt och om vad projektet ska åstadkomma, men även informera om hur en asyl- och återvändandeprocess fungerar. Eleverna får också möjlighet att ge synpunkter kring hur ett stödmaterial för barn kan utformas för att vara tillgängligt och motiverande att använda.

Viktiga frågor i Barnkonventionen

Frågor som rör Barnkonventionen är något som ofta är aktuellt för eleverna på barn- och fritidsprogrammet.


– Vi kommer att tillsammans med klassen att diskutera de olika artiklarna i konventionen samt även de tre perspektiven; barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet. Vi kommer också att lyfta vikten av att samverka myndigheter och frivilligorganisationer emellan med barnets bästa i fokus, säger projektledaren Anna Strömstedt.

Fakta om Barn i familj

Projektet arbetar fram till 2026 med att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess i Sverige. Finansiering sker genom Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF).

Läs mer om Barn i familj på stromsund.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: