Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Övning i pågående dödligt våld ska stärka beredskapen

Under måndag förmiddag den 8 januari genomför polis, ambulans och räddningstjänst en övning i pågående dödligt våld tillsammans med personal på Hjalmar Strömerskolan. Övningen ska bidra till att öka förmågan att hantera särskilda händelser och ligger till grund för kommunens fortsatta strategiska och förebyggande arbete.

Pågående dödligt våld, PDV, är ett samlingsnamn för olika typer av våldshandlingar, bland annat skolskjutningar.


– Gärningarna är ovanliga, men även om sannolikheten är låg är det viktigt att kommunen har beredskap. Övningen sker i samarbete med polis, ambulans och räddningstjänst samt Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, säger rektor Ralf Sjödin.

Skolpersonal har fått kompetensutveckling

Under 2023 har alla medarbetare på skolan utbildats inom PDV och krisberedskap via Projekt STAD – strategiskt arbete för demokrati samt ett flertal externa aktörer och myndigheter. Personalen har exempelvis lärt sig förebyggande arbete, metoder, krishantering, in- och utrymning.

Övning med blåljusfunktioner

Nästa steg är nu en övning för skolpersonal den 8 januari då inga elever är på skolan och personalen har fortbildningsdag. Övningen leds av Resurscentrum, Strömsunds kommun, och ger även de externa aktörer som medverkar värdefulla insikter och träning. Fokus för övningen är krisberedskap samt hur kommunikationen mellan berörda parter fungerar internt och extern.


– I både kommunen, och länet, arbetar vi nu mer intensivt än tidigare med att stärka vår beredskap och vidta förebyggande åtgärder för att öka säkerheten. På grund av världsläget är det prioriterat för oss att följa med i utvecklingen och rusta oss. Övningen är en viktig del i det, säger kommunens säkerhetssamordnare Denise Backlund.

Händelserna är en övning – ingen anledning till oro

Med anledning av den kommande övningen vill vi lugna allmänheten genom att påpeka att händelserna på Hjalmar Strömerskolan den 8 januari endast är en övning och inte utgör någon verklig fara. Vänligen respektera eventuella avspärrningar och ring inte 112.


Berörda elever och vårdnadshavare har fått information om övningen.


Mer information
Ralf Sjödin, rektor gymnasieskolan, 0670-161 60

Denise Backlund, säkerhetssamordnare Strömsunds kommun, 0670-164 44


Kontakt under övningsdagen

Elisabeth Lindholm, enhetschef Resurscentrum, 0670-161 67

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

0670-161 85

Senast ändrad/granskad: