Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Mobiler i klassrum

Från den 6 november 2023 kommer vi inte längre tillåta eleverna att handha mobiltelefoner i undervisningen. Anledningen till detta är att vi ser ett behov av att förbättra förutsättningarna för eleverna att klara sina studier på bästa sätt.

Att skapa ordning, trivsel och studiero är viktigt för oss på Hjalmar Strömerskolan och detta är ytterligare en åtgärd för att skapa förutsättningar för detta. Skolan rekommenderar eleverna att lämna mobilerna i sina skåp alternativt på av läraren angiven plats i klassrummet.

 

Om man som elev inte klarar av att möta upp våra förväntningar runt detta kan man som elev bli avvisad från klassrummet efter att lärare gett eleven en chans att ändra sitt beteende, detta ger då olovlig frånvaro.

 

Undantag från detta kan till exempel vara medicinska skäl eller att man väntar uppringning från sjukvård eller annan myndighet. Det ska meddelas läraren när lektionen ska börja och läraren är den som ger godkännande.


Ralf Sjödin

Rektor

Du får inte använda mobiltelefon i klassrummet.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: