Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Skolan stärker sin internationella profil

Vi har nyligen fått våra ansökningar för så kallad ackreditering inom Erasmus+ godkända. Det innebär att skolan nu ända till och med 2027 på ett enklare sätt än förut kan söka medel för internationalisering. De ansökningar som beviljats gäller både för yrkesförberedande och högskoleförberedande program.

Att verka för internationella samarbeten har under många år varit en viktig del av Hjalmar Strömerskolans profil. Skolan har flera väletablerade kontakter i Europa.

Strategiskt mål

Efter att kommunfullmäktige 2014 beslutade att alla elever under sin studietid ska få delta i ett internationellt samarbete finns det med som ett uttalat mål i skolans strategiska utvecklingsplan.


– Genom att delta i internationella aktiviteter får eleverna förståelse för olika kulturer. De får också möjlighet att knyta värdefulla internationella kontakter för framtiden, säger rektor Heidi Sundelin.

Bygga vidare på samarbeten

Därför är det mycket värdefullt att skolan nyligen blivit ackrediterad inom Erasmus+. Nu är planen att övergå till ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+-programmet. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen och ger till och med 2027 möjlighet till regelbunden finansiering av projekt.


– Det är väldigt roligt att våra ansökningar gick igenom. Detta gör att vi kan bygga vidare på de samarbeten vi har sedan tidigare och också starta nya, långsiktiga samarbeten utifrån elevers och lärares önskemål och behov, säger Marina Wahlström, lärare och ansvarig för ansökningarna.

Årets ansökningar på gång

Skolan håller just nu på att färdigställa årets ansökan för kommande projekt. Det är möjligt att söka pengar för en rad olika aktiviteter, till exempel kan elever studera eller praktisera, enskilt eller i grupp. Lärare och annan personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga. Skolan kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område.

Fakta: Erasmus+

Erasmus+ är Europeiska unionens program för internationellt samarbete. Det främsta syftet är att stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social rättvisa och inkludering och på så vis bidra till EU:s utbildningsstrategi samt att föra unionens medborgare närmare varandra. I Sverige är det Universitets- och Högskolerådet (UHR) som samordnar utbildningsdelen i programmet.

Bord med informationsmaterial om EU.

Hjalmar är ambassadörsskola för Europaparlamentet och arbetar på olika sätt med internationella kontakter.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

0670-161 85

Senast ändrad/granskad: