Lyssna på sidan Lyssna

Johanna Ottosson, ny koordinator för Teknikcollege.

Publicerad:

Ny koordinator för Teknikcollege

Johanna Ottosson är Hjalmar Strömerskolans nya koordinator för Teknikcollege. Hon ansvarar för att samordna och utveckla samarbetet mellan skola och bransch med kommunens tillväxt som ett övergripande mål.
– Koordinatorn är en framgångsfaktor för att Teknikcollege ska fungera i Strömsund, säger Mikael Persson, HR-chef på engcon och lokal ordförande för TC Strömsund.

Hjalmar Strömerskolan är sedan många år certifierat Teknikcollege och det är det industritekniska programmet och teknikprogrammet som ingår i certifieringen. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Nära samarbete med näringslivet

Genom ett nära samarbete med lokala och regionala företag utformas innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Att vara ett certifierat Teknikcollege garanterar att eleverna får en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt, eller lägger en god grund för vidare studier.

Ny koordinator

Sedan i höstas är Johanna Ottosson Hjalmar Strömerskolans nya koordinator för Teknikcollege. Hon kommer närmast från åkeribranschen där hon främst arbetat med ekonomi och redovisning men även med transportledning, kund- och leverantörskontakter samt personalfrågor. Som koordinator är uppdraget att samordna, utveckla och driva samarbetet mellan skola och bransch framåt med målet att öka tillväxten i kommunen. Hon ska även verka för fler platser för arbetsplatsförlagt lärande, samt fördjupa olika samarbeten som sponsring, studiebesök och kunskapsöverföring mellan skola och bransch.

– Ett viktigt mål är att få fler sökande till teknik- och industriprogrammen. Därför är samarbetet med grundskolan och Teknikhuset, där man arbetar för att locka fler ungdomar till tekniska yrken, väldigt viktigt, säger hon.

Viktigt för näringslivet

Tjänsten som koordinator och Teknikhuset är delvis finansierade av engcon. Båda är exempel på företagets lokala engagemang. Koncernen växer och kan erbjuda attraktiva tjänster även utanför Sverige.

– Att rekrytera elever från både teknikprogrammet och industriprogrammet är en del i vårt strategiska personalarbete. Teknikcollege innebär att eleverna är anställningsbar direkt efter utbildningen vilket är viktigt för oss, säger Mikael Persson, HR-chef på engcon och lokal ordförande för TC Strömsund.

 

Mer information

Johanna Ottosson, koordinator för Teknikcollege, 076-112 38 93

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: