Lyssna på sidan Lyssna

Elever på naturvetenskapliga programmet.

Pressmeddelande • Publicerad:

Hjalmar Strömerskolan får högsta betyg av Skolinspektionen

Gymnasieskolan i Strömsunds kommun får högsta betyg i Skolinspektionens senaste granskning. Den visar att huvudmannen och skolan väl klarar uppdraget att ge eleverna förutsättningar att nå målen inom den utbildning de valt.

Under förra året genomförde Skolinspektionen en så kallad regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå. Det innebär att man undersökte hur kommunens ansvariga förvaltningar hanterar sitt skoluppdrag.

”En god grund för fortsatt arbete”

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, som är ansvarig för gymnasieskolan, fick högsta betyg inom områdena ”Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet” och ”Huvudmannens kompensatoriska arbete”.

– Skolinspektionen pekade varken ut utvecklingsområden eller redovisningskrav. Det är en god grund för allt fortsatt utvecklingsarbete, säger skolchefen Björn Amcoff.

Frågor och intervjuer

Skolinspektionens granskning visar att huvudmannen och gymnasieskolan väl klarar uppdraget att ge eleverna förutsättningar att nå målen inom den utbildning de valt. Granskningen startade under senhösten 2020 då framtids- och utvecklingsförvaltningen lämnade skriftliga svar på Skolinspektionens inledande frågor. Senare intervjuades rektor, kvalitetsutvecklare, sakkunnig i utbildningsfrågor, skolchef och ledande politiker ur kommunstyrelsen som är förvaltningens beslutande nämnd. På grund av rådande pandemi dröjde det sedan innan Skolinspektionens beslut blev färdigt.

 

– Vi är väldigt nöjda och glada över resultatet. Det är ett bevis på att det arbete vi utför är bra och att det i sin tur skapar goda förutsättningar för våra elever, säger Anna Backman Wikström, sakkunnig i utbildningsfrågor.

Stöd och återkoppling till skolor

Syftet med Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskningar är att ge stöd och återkoppling till skolor, kommuner och enskilda huvudmän, både kring sådant som behöver utvecklas och det Skolinspektionen bedömer som styrkor och goda arbetssätt.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

0670-161 85

Senast ändrad/granskad: