Lyssna på sidan Lyssna

Erik Gustafsson och Wilma Tallqvist, FT3TRA, med var sitt stipendium.

Publicerad:

De fick årets stipendier – grattis!

Nu har skolans elever gått på ett välförtjänt sommarlov. Torsdagen den 10 juni anordnade vi en corona-anpassad studentavslutning och delade även ut ett antal stipendier. Vi vill med dessa bilder önska alla elever en härlig ledighet och önska de elever som nu lämnat oss stort lycka till.

Följande stipendier delades ut i samband med studentfirandet på Hjalmar Strömerskolan.

Barn, kultur- och utbildningsnämndens stipendium för BF-programmet

 • Tilldelas Emma Johansson

Motivering: Stipendiaten har genom utbildningen visat en god förståelse inför olika uppgifter och områden. Hen är kreativ, lyhörd och drivande. Hen har en naturlig fallenhet för ledarskap och pedagogiskt arbete. Under APL-perioderna har hen haft ett gott samspel och visat på en god förståelse för de barn hen träffat.

Byggindustrins Yrkesnämnd Jämtlands stipendium för BA-programmet

 • Tilldelas Mattias Olofsson

Motivering: Till en elev som har utmärkt sig under sin skoltid. Hen är alltid motiverad och positivt inställd till lärandet.

Ett sant föredöme för andra elever. Eleven har under hela sin tid på gymnasiet tagit stort ansvar, såväl studiemässigt som socialt. Alltid ambitiös och arbetsvillig, alltid trevlig och omtänksam. En person som med sin blotta närvaro bidrar till ett gott klimat.


Manlig student

Samuel Engström i EK3 fick Ekorrit AB:s stipendium som tilldelas student på ekonomiprogrammet.

Ekorrits stipendium

 • Tilldelas Samuel Engström

Motivering: Stipendiaten har uppnått goda studieresultat under gymnasietiden och har genom sin uthållighet haft en bra progression i sin kunskapsutveckling. Hen är nu väl förberedd för såväl vidare studier som anställning. Hen har tillsammans med två andra elever genomfört arbetet med att starta, driva och avveckla ett UF-företag under årskurs 2. Företaget utsågs till Årets UF-företags i Strömsunds kommun.


Stipendiaten har fått mycket goda vitsord från de två företag/organisationer där hen gjort sin APL (praktik) och har vid kontakter med såväl fadderföretag som vid studiebesök visat på mycket hög social-, språklig- och kommunikativ kompetens.


Hen har visat på god initiativförmåga, problemlösningsförmåga, ansvarstagande, organisationsförmåga samt företagsamhet i allt som hen deltagit i under sin utbildning, både på skolan och i kontakter med olika företag och organisationer. Både interna och externa kontakter har genomförts på ett professionellt sätt.

Fjällveterinären Anna Waldensten-Pamuks stipendium för NA-programmet

 • Tilldelas Maya Ramadan

Motivering: Trots flera motgångar har denna elev visat mycket goda studieresultat och en hög nivå av innovativt tänkande. Eleven har en smittande nyfikenhet och ett genuint intresse och hen har flera gånger utmanat sig själv genom att ta sig an nya och komplexa uppgifter. Stipendiatens engagemang för både närstående och omvärlden är stort och hen sprider glädje och inspiration. Dessa egenskaper kommer säkerligen göra hen till en mycket bra läkare, vilket är vad hen planerar att studera till efter studenten.

 

student

Sami Ramadan.

Hertigen av Jämtlands stipendiefond

 • Tilldelas Maya Ramadan och Sami Ramadan

Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor. Totalt delas det ut upp till 15 stycken stipendier årligen och i år har vi fått två tilldelade till Hjalmar Strömerskolan.

Industristipendiet (engcon, Nyholms Lack och Bläster AB, Svetz Legosvets i Strömsund, Repay, Strömsunds Kvalitetslego AB) för IN-programmet, åk 2+3

 • Tilldelas Elias Hussani

Motivering Åk2: Stipendiaten har under sina två år på gymnasiet visat en mycket positiv inställning till lärande och sin utveckling.
Eleven har dessutom visat stort eget engagemang, ansvarstagande och drivkraft under arbetsplatsförlagt lärande ute på olika företag.

Eleven har visat på mycket god närvaro under sina två år på Hjalmar Strömerskolan. Slutligen har stipendiaten visat stor förmåga att samverka med andra elever och arbetskamrater.

 • Tilldelas Ali Ahmad Jafari

Motivering Åk3: Stipendiaten har en väl utvecklad förmåga att ta till sig nya kunskaper och har genomfört gymnasieutbildningen med mycket goda studieresultat, stipendiaten har också visat stor ödmjukhet och kamratskap mot arbetskamrater, handledare och lärare.

Har dessutom visat prov på eget engagemang, ansvarstagande och drivkraft under arbetsplatsförlagt lärande ute på olika företag.

Jämtlands Tidnings stipendium för mediala prestationer (SA-programmet)

 • Tilldelas Saga-Li Ahola Ehnberg

Motivering: HBTQ-representation i TV-spel. Stipendiaten har genom ett grundligt arbete på ett journalistiskt sätt belyst och lyft ett aktuellt ämne. Att sammanställa hur spelbranschen arbetar med HBTQ-frågor är ett bra grepp för att i ett svep tackla två stora ämnen: hur HBTQ-personer behandlas och i vilken grad den allt större spelvärlden speglar samhällsfrågor.

Köpmannaföreningens stipendium för HA-programmet

 • Tilldelas Niklas Texmo

Motivering: Årets stipendiat är drivande inom handelsyrket. En duktig säljare som är målmedveten, handlingskraftig och kreativ.

Stort lycka till i framtiden önskar Strömsunds köpmannaförenings styrelse.

Reaxcers Framtidsfond för FT-programmet inriktning Transport

 • Tilldelas Wilma Tallqvist

Motivering: Reaxers Framtidsfond för FT-programmet inriktning Transports stipendium tilldelas en elev som med sitt ansvarstagande och sin positiva inställning har kämpat på mycket bra i både med och motvind. Stipendiaten har varit en källa till glädje för både lärare och kamrater.

Näringsliv och utvecklings CV-tävling åk 3

 • 1: Elin Svanberg
 • 2: Niklas Texmo
 • 3: Ali Ahmad Jafari

Näringsliv och utvecklings stipendium till Årets UF-företag på Hjalmar Strömerskolan, åk 2 eller åk 3

 • Vinnare: Hotwood UF / Niklas Texmo och Hedda Hemmingsson

Motivering: Årets UF företag anammade utmaningen med ”Att gräva där man står” såg möjligheten att nyttja det som finns där vi bor och verkar. Förädlade råvaran till en miljövänlig och säljbar produkt. Det är entreprenörskap och ger framtidstro.


Studenter

EKSA3 vid utspringet: Från vänster Cedric Christ, Samuel Engström, Smilla Östergren, Bianca Jangenmalm och SagaLi Ahola Enberg.

Karin Rings stipendium på Hjalmar Strömerskolan för högre studier (2 pers)

 • Tilldelas Bianca Jonsson Jangenmalm

Motiveringen: Skolan har alltid varit elevens första prioritet och hen har lagt mycket arbete till skolarbetet eftersom betygen är avgörande till framtiden. Eleven har medverkat och engagerat sig i flera projekt under sin skoltid, bland annat som EU:s juniorambassadör på Hjalmar Strömerskolan. Utbildning till sjuksköterska har alltid varit elevens mål.

 • Tilldelas Maya Ramadan

Motivering: Vi som har fått följa denna målmedvetna elevs resa från att hen kom från ett annat land till Hjalmar Strömerskolan och till studentexamen idag kan endast beundra eleven och det enorma arbete som hen har lagt ner för att nå detta mål. Eleven kommer att börja studera på universitetet i höst.

Sveriges Åkeriföretag stipendium för FT-programmet inriktning transport

 • Tilldelas Erik Gustafsson

Motivering: Eleven tilldelas stipendiet för sin energi och stora intresse för utbildningen. Stipendiaten har fått ett mycket gott renommé från sina APL-platser. Hen är självständig och är en problemlösare. Stipendiaten har en mycket god fallenhet för yrket.

 

Student

Mohsen Azad.

Teknikstipendiet (engcon, Ågrens mekaniska, SCF Betongelement, Svetz Legosvets i Strömsund) åk 3 teknikprogrammet

 • Tilldelas Mohsen Azad

Motivering: Eleven har visat prov på stort engagemang, höga ambitioner och en stark egen initiativförmåga. Eleven har visat stor kreativitet i sina uppgifter och har en välutvecklad förmåga att lära sig nya saker, men även att lösa problem med stor uppfinnesrikedom. Eleven har i sina individuella arbeten visat prov på ingenjörsmässigt arbetssätt och hög arbetsmoral.

Eleven har även med stort engagemang arbetat i Teknik huset för att sporra ungdomar att välja tekniska yrken i framtiden

Vård- och socialförvaltningen i Strömsunds stipendium för VO-programmet

 • Tilldelas Emma Orrell

Motivering: Eleven har med berömvärd flit, trots motgångar, tagit stort ansvar för sina studier och uppnått mycket goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Hen har med sin goda empatisk förmåga, sitt raka sätt och sin personlighet gjort starkt intryck på alla som mött hen och stipendiaten har alltid lyckats väl på sina APL-placeringar. Eleven är en god kamrat och behandlar alla i klassen med respekt.

Stipendiaten är på alla sätt en god representant för vård- och omsorgsyrket.

Stiftelsen Signe och Erik Holmgrens minnesfond / Årets Hjalmarelev

 • Tilldelas Ali Ahmad Jafari

Motivering: Eleven har erfarenheten av att komma ensam till ett nytt land från traumatiska upplevelser, men ändå lyckats mycket väl med att acklimatisera sig och lyckas med sin utbildning. Eleven har ett mycket vänligt och tillmötesgående sätt och behandlar alla med respekt. Hen har genomgående deltagit i undervisningen med intresse, haft relevanta frågor och bra kommentarer. Hen har tagit mycket bra ansvar för sina studier och lyckats bra med dessa.


Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: