Lyssna på sidan Lyssna

Fortsatt delvis distansundervisning åk 1 och 2

Publicerad: | Coronaarkiv (historisk nyhet)

Fortsatt delvis distansundervisning för åk 1 och 2

Folkhälsomyndigheten har beslutat att den nationella rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan ska upphöra gälla efter den 1 april. Istället är det upp varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Hjalmar Strömerskolan har beslutat att årskurs 3 ska ha närundervisning resten av terminen och att årskurs 1 och 2 fortsätter med närundervisning varannan vecka. Beslutet gäller till och med 30 april.

Du kan också läsa följande på Folkhälsomyndighetens hemsida

"Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns alltid möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.”


Beslut efter dialog med Regionens smittskyddenhet

Vi har haft kontakt med Regionens smittskyddsenhet för att diskutera hur återgången till närundervisning kan genomföras på Hjalmar Strömerskolan. Under den här tiden vi har haft två årskurser i skolan så har vi haft mindre trängsel på rasterna och under lunchtiden. Antalet elever som reser är också lägre. Som vi ser så har vi svårt att göra ytterligare anpassningar för att säkerställa kraven på distansering om alla elever är på plats. Det är också därför vi vill fortsätta med delvis distans enligt det upplägget vi har haft tills nu.

Smittskyddsenheten tycker också att vi kan ha den planen. Den skillnaden vi har fortsättningsvis efter påsklovet är att årskurs 3 elever kommer att ha närundervisning resten av terminen och årskurs 1 och 2 fortsätter med närundervisning varannan vecka istället.


Beslutet gäller till 30 april, därefter tas ett nytt beslut i samråd med regionens smittskyddsenhet.


Planen ser ut så här:

  • Vecka 15: Åk 1 distans, Åk 2-3 närundervisning.
  • Vecka 16: Åk 2 distans, Åk 1 och 3 närundervisning.
  • Vecka 17: Åk 1 distans, Åk 2-3 närundervisning.

Fortsatt planering kommer under vecka 17.

Rektor

Heidi Sundelin

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: